hits

august 2017

Allah og vagina

Et jentebarn i Indonesia rett etter en kjønnslemlestelse. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Jeg trodde bestandig at Allah var ufeilbar. Gjennom alle hellige vers, i alle hellige bøker, hadde jeg lest og hørt at Gud/Allah er den allmektige.Alt som skjer er i hans makt. Alle hans skapninger er perfekte. Min mor sa ofte at «et blad kan ikke falle fra treet uten Allahs vilje». Hver morgen våknet jeg med ordet «Allah o Akbar» Gud er stor. Men til min forbauselse fant jeg ut at Allah er feilbar og ikke er så stor heller. Fordi han hadde skapt kvinnens kjønnsorgan feil. Det var så feil at mennesker som er hans skapelse må ta grep inn for å rette på Guds feil. Guden/Allah er ikke allmektig heller, fordi han har glemt å skrive noen vers om mitt underliv i koranen eller bibelen, slik at små guder på jorda lar meg og mine søster være i ferd og ikke utsetter oss for det mektige barberbladet som er mektigere enn Allah.

 For å rette på Guds feil er kjønnslemlestelse vanlig i minst 30 land. 200 millioner jenter har blitt underkastet den barbariske praksisen.  Hver dag blir 6000 jenter kjønnslemlestet i verden

30.000 av dem bor i Norge og 17.000 av de jentene ble kjønnslemlestet før de kom til Norge (Inger Lise Lien)  Somalia utmerket seg som det landet med størst andel kjønnslemlestelse. I Somalia blir 98prosent av kvinnene kjønnslemlestet. Og de kommer til Norge med sin skikk og bruk:  Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Hvorfor de gjør dette?

1. For å være god muslim (sunna)

2. For å kontrollere kvinners seksualitet.

3. For innvandring gjennom giftemål.

4. For å bevare ukulturen og ha tette bånd til opprinnelseslandet. Hindre at de blir «norske»

5. Lav grad av integrering, særlig blant somaliere.

Den økende veksten av konservative religiøse miljøer ser vi gjennom økende praktisering av tildekking av kvinner og jenter i form av hijab, burka og barnehijab. Dette er synlig, men praktisering av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er vanskelig å se.

Konservative miljøer vokser og for å beskytte små jenter fra å bli utsatt for kjønnslemlestelse, trenger vi tiltak og praktisering av tiltak.

 I lov av 15 desember 1995 ,nr 74. går det frem at det er straffbart å sørge for at kjønnslemlestelse utføres. Dette er en sovende lov.  En nye lov fra 1.oktober 2015, Der yrkesutøvere i barnehager, skoler, helsestasjoner, NAV og aktivitetsskolen kan straffes med en bot eller fengsel hvis de unnlater å forsøke å avverge kjønnslemlestelse. Den som utfører eller skader kvinnens kjønnsorgan kan bli straffet med fengsel i inntil 6 år. Og i alvorlige tilfeller fengsel i inntil 15 år. Loven viser hvor særdeles alvorlig vi ser på kjønnslemlestelse, men det er viktigere å følge loven i praksis og ikke bare tror at loven har en virkning i seg selv.

Se direktesending torsdag:

Fra 1995 til nå er det ingen som har blitt dømt i Norge etter denne loven, eller den nye loven:  Ingen av de 17 sakene rundt kjønnslemlesting i perioden 2007-til 2016 har ført til en straff. Den norske stat kan ikke gjennom nåværende tiltak stoppe lemlesting av barn. 

Myndighetene satser hovedsakelig på dialog og informasjon for å bekjempe kjønnslemlestelse. Men en flere tusen år gammel sterkt rotfestet og utbredt praksis kan ikke stoppes med ord. Vi har ingen data knyttet til hvor mange jenter i Norge som er lemlestet etter at de bosatte seg her. Vi trenger et nasjonalt pålegg om systematisk undersøkelse av barnas kjønnsorgan på helsestasjonen. Denne undersøkelsen er ikke mer krenkende for barnet enn å bli utsatt for kjønnslemlestelse, med alle skadene som påføres barnet og hennes fremtid.

Denne undersøkelsen er  ikke en  gynekologisk undersøkelse, fordi en kan se forskjellen mellom et naturlig kjønnsorgan og et kjønnslemlestet kjønnsorgan bare ved å se på huden nedentil. Det burde være like naturlig som å sjekke gutters testikler.  Til 1991 hadde vi helhetlig undersøkelse av gutter og jenter, men fra denne datoen ble helhetlig undersøkelse av jenter forbudt. Vi må oppheve denne loven fra 1991 for å kunne praktisere straffeloven mot kjønnslemlestelse fra første oktober 2015.

Helundersøkelser i kombinasjon med informasjon og straffereaksjoner har preventiv effekt. Vi ser ingen effekt av kommunehelsetjenesteloven og forskrifter til helsestasjonen uten å kart egge risikofaktorer og faktorer som fremmer helse gjennom å samle data rundt barnet. Uten hel kroppsundersøkelse av jentebarn blir datasamling og kartlegging av barnets helse ufullstendig. «Å forebygge skader og fremme barnets totale helse» har blitt fine ord på papir og tradisjonen med kjønnslemlestelse fortsetter. Vi trenger lover for å beskytte naturen og en jente eller gutts kjønnsorgan er det naturligste som finnes i naturen. Alle inngrep i et barns kjønnsorgan er et overgrep mot  barnet.  

 

Gratulerer til alle eks-muslimer

Cemal Knudsen Yucel og Maryam Namazie

Organisasjonen Ex-muslims of Norway ble etablert for ett år siden. Grunnleggeren er Cemal Knudsen Yucel som er fra Tyrkia og er oppvokst i en muslimsk konservativ familie. Vi er en ateistisk, sekulært og humanistisk protestbevegelse av tidligere muslimer og menneskerettighets aktivister.

Vår organisasjon er en del av en global protest bevegelse. I mange land har vi søsterorganisasjoner med samme navn. 

Islam har vært som et fengsel, man kunne komme inn , men ingen tør å gå ut. Man er født muslim og dør muslim. Det minste avvik eller spørsmål rundt Gud eller profeten har vært straffbart. Imamen som satt i moskeen var mellommann mellom Gud og menneske. Han hadde totalt enevelde, makten for å definere synden. Det var hans tolkning som var veiviseren.

I dag trenger man ikke å søke imamen for å fine svar på spørsmål. I løpet av et sekund, et tastetrykk gir deg informasjon om alt. PC'n din er ikke dømmende eller straffende. Du kan spørre uten å være redd for straffen. Informasjon åpner for tvilen. Som blind tro åpner for religiøs makt. Vitenskapen lyser på mørkeste delen av religion. Vitenskapen er største fiende av religion. På grunn av dette ble Adam og Eva kastet ut av paradiset. Eva hadde spist av vitenskapens tre.

I en verden styrt av global teknologi er vitenskapen og informasjonen tilgjengelige for mange uansett geografisk bosted. Informasjon er som solstråler i et mørkt rom. I menneskesynet. 

 

Mange muslimer er utdannet og har tilgang til nett, de leser og de tviler på det som er skrevet i Koran eller Hadithene. De kom på et punkt som de ønsker å bli ferdig med blind tro på islam. Men det er vanskelig å konvertere eller bli ateist. De som forlater islam blir kalt fra fallende og har blitt straffet med døden. Men i virkelighet er islam ikke noe å falle fra. Det er et menneskelig valg basert på viten. Det forskjell mellom å fallefra eller forlate. Ord fra fallende har en negativ betydning og ordet er juridisk bruk for å gi straff i form av henrettelse eller fengsel.

I dag kan de som har forlatt islam kalle seg eks-muslim og stå fram for å gi mot til de andre tvilere som føler seg helt alene og redde. Eks-muslimer er mange tusen mennesker i mange ulike land, men mange tør ikke å stå frem på grunn av familien eller forfølgelse eller straff. Ex-muslims of Norway var nødvendig for å gi et ståsted for de som forlater islam og for å normalisere at man kan velge sin religion eller forlate religion.

Vi har vært en minoritet som ikke hadde støtte, talerør, eller et samlingsted for lenge både her i Norge og resten av verden. Nå er det på tide å stå fram i offentligheten. Hvert fall her i vesten.

 Ex-muslims of Norway som er et år gammel nå, har skapt et ståsted og samlepunkt for de som forlater islam. Vi støtter andre eks-muslimer i verden og har kontakt med dem gjennom nett og på internasjonale seminarer. Vi utveksler erfaring og kunnskap. Søster organisasjoner i muslimsk land lever under jorden. En av dem har over 100.000  medlemmer på Facebook og er fra Pakistan.

Pakistans regjering har tatt oppgaven med å utrydde dem. De har stengt Facebook sidene og gruppene. Flere av de dministratorene arrestert og mange de andre i rømmen. To av våre viktigste medarbeidere sitter nå i fengsel og venter på dødsstraffen etter blasfemiloven som Muhammed Tahrir-ul-Qadri som står bak. Denne mannen som har reiseforbud til mange land, men ikke i Norge. Han kom nylig til Norge og Sverige og «moderate» muslimer står i kø for å kysse hånden hans.

Vår organisasjon har seks styremedlemmer. To av dem lever i skjul og kan ikke stå frem med navnet sitt. Vi jobber alle frivillig. Våre ressurser er våre medlemmer. Vi tenker ikke på verken sitte ved bord med de udødelig eller statelige støtte. Vi er politisk ukorrekte. Fordi for oss er våre medlemmer viktigst av alt. Ex-muslims of Norway bestå av frivillige og engasjerte folk. Styremedlemmene er fra ulike muslimsk land med muslimsk bakgrunn blant annet fra Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Syria, Kurdistan. Vi kjenner islam inn og ut. Vi kjenner folk som snakker med to tunger, vi kjenner ulver i fåreklær, fordi vi vet hva islam er. Vi vet at islam er ikke «fredens religion».

Vi er ett år gamle, men vi har gjort veldig mye i løpet av den korte tiden. Vi har ikke fått statlige støtte som andre organisasjoner som styres av kvinner med hijab og menn i skjegg, men vi har fått mye støtte av våre medlemmer og folket. Det har vært helt fantastisk å se tusener av etnisk norske som støtter vår sak og motiverer oss. 

Vi har Facebook og nettside. Vi skriver kronikker og mye informasjon om islam på vår nettside. Vi er mot islam, men ikke mot muslimer. Fordi islam er ideologi, men muslimer er mennesker. Vi prøver å gi mest mulig informasjon om den farlige ideologien for å beskytte individet. For å skape kritisktekning hos muslimer overfor blind tro. Fordi individets frihet er vårt mål. Frihet til å velge religion eller ikke religion. Vår organisasjon er politisk nøytral. Vi støtter politikere som støtter våre kampsaker som aldersgrense for bruk av hijab, forbud mot burka, kjønnslemlestelse, forhudlemlesting, kvinneundertrykkelse, barnebrud, tvangs- /arrangert ekteskap, sharialov, offentlig støtte til moskeer, nøytral samfunn rel utenigiøse symboler i offentlige etater.

Vi jobber for integrering gjennom et nøytralt samfunn. Vi er for absolutt sekularisme. Vi er mot rasisme på like linje som vi er mot islamisme. Vi ønsker å fremme og utvikle humanisme også i muslimske miljøer. Og vi deler kronikker som støtter våre saker på vår Facebook side uansett hvem som har skrevet dem. Vi møter politikere som ønsker å ha innspill fra oss. Saken er viktig for oss, ikke personen eller politikeren. Vi er imot all form for umenneskelige handlinger, diskriminering og overgrep som skjer i religionens navn. Vi står for hvert ord. Vi er stolt av vår organisasjon og vi tåler all motgang fordi å være eks-muslim er utfordrende og farlig. Men vi fortsetter vår vei og vi åpner veien for neste generasjon.

Kort oppsummering av det vi har gjort i løpet av ett år:

*Styremedlemmene i EX-MN har skrevet flere titalls artikler og kronikker i media.

*EX-MN har bidratt til samfunnsdebatten med opplysning og kritikk via sin Facebookside og hjemmeside som når over 100.000 personer ukentlig.

*Arrangert tre seminarer, om ex-muslimer, jødehat og rituell omskjæring av gutter.

Gjestedeltakere på: 

*Debattpanel med Ahmadiyya Muslimer (panel)

*Nettavisens seminar

*Internasjonal konferanse om ytringsfrihet og ex-muslimer i London (panel)

*Demonstrasjon mot tvangsekteskap (apell)

*Demonstrasjon mot blasfemilovene i Pakistan foran den Pakistanske ambassade i Oslo(apell)

*Segerset seminaret (deltakelse)

*Møte med Utenriksdepartementet om blasphemi lovene i Pakistan

*Møte med Innvandrings og Integrerings minister Sylvi Listhaug (2 ganger)

*Tre foredrag

*To møte på Stortinget

*Intervjue med den Franske avisen Le Monde

*intervjuer Minerva, Aftenposten, Er lik Oslo, Fri Tanke, Utrop, Fri Tanke 

*Skype-intervju med journalister fra Australia og USA

*Lansert hjemmeside

Kommende arrangementer som er ferdig planlagt:

*Kjønnslemlestelse - tortur og forbrytelse / Oslo 31.08.2017

*Kampen mot Tvangsekteskap i Norge / Trondheim 21.09.2017

Lily Bandehy. nestleder i Ex-muslims of Norway

 

Hvor er feministene i kampen mot barnehijab?

Asian Muslem girl, plays grass flower.
Foto: Istock

I går i 11-tiden sto jeg på Helsfyr bussholdeplass og ventet på buss 401. En mor med en gutt og to jenter på ca. åtte og tre år ventet også på bussen. Gutten var normalt kledd med bukse og kortermet t-skjorte. Begge jentene hadde bukse, lang kjole og hijab. Den minste jenta på tre år lekte mens hun løp rundt moren. Underveis kom hijaben stadig i veien i ansiktet hennes. Hennes lille hånd prøvde å dra hijaben bort fra ansiktet. Det så slitsom ut, og tok konsentrasjonen bort fra leken.

Den lille familien minner meg om andre steder i Oslo. De minner meg om Sognsvann, Hvervenbukta, Ingierstrand. Alle steder der far og sønn går rundt i bar overkropp, mens de koser seg i vannet. De er glade og stolte over seg selv, sin mannlighet og kan vise frem kroppen sin. Mens dette skjer må mor og døtre sitte pent og se ut over havet. Den lille jenta får ikke oppleve samme glede som sin bror. Ingen sol på den lille kroppen. Hun bor i et land med lite sol og mangel på vitamin D er ofte et stort problem for slike som henne. Hun skal lære seg sine begrensinger fordi hun er kvinne, og at hun aldri vil få samme rettigheter som sin bror. Hennes kropp er en synd. Indoktrinert fra tidlig fase slik at aldri hun kan finne veie til den normale identiteten sin. Til det som hun er egentlig.

Håret hennes kan gjøre den allmektig gud sint. Dette er en gud som lar alt ligge, og som bruker all sin tid på å passe på hvert hårstrå til millioner av kvinner. En gud som sitter med registreringsboka og setter en rød strek på hver eneste kvinne og jentebarn som viser håret frem. Det er en stor og krevende jobb. Når den mektige guden ikke har tid til annet en kvinners hår, er det ikke rart at alle muslimske land brenner i helvete uten at deres allmektige gud løfter en finger.

Det var ikke sånn da jeg kom til Norge, men det ble verre og verre med tiden. Først begynte voksne kvinner, etter hvert gikk det til å inkludere jenter og til slutt også barn. Fra 2006 fikk islam stor makt over samfunnet. Islam har blitt så dominerende at Norge må ofre sine verdier om barnerettigheter og likestilling. Nå ser vi små jenter med hijab over alt - på lekeplassen, stranden, skolen, kjøpesenteret og bussholdeplassen. Og snart som programleder for NRK. Staten ser bort fra sin ansvar mot barnerettigheter. Barn er barn, de har ikke noe valg. For en jente på tre år vet ikke hvordan hun kan ta valg. Mor og far tar valget for henne. Omskjæring av guttebarn og hijab på jentebarn er begge overgrep. Begge er vold mot barn.

Disse barna er norske barn. De er født her. Hvorfor går vi i en kollektiv taushet over disse overgrepene. «Barnehijab», som Lena Larsen skrev for mange år siden i Klassekampen, har ingen rot i Islam. «Barnehijab» er også i seg selv uislamsk. Barnehijab er mot barnekonvensjonens paragraf 13. Men våre politikere tar hensyn til foreldre, og overser barnas rettigheter. De overser overgrep mot barn. Barnehijab tar barndommen fra disse små jentene. Barnehijab indoktrinerer jentene fra barndommen, og bestemmer at deres kropp, hår, følelser er synd, at de ikke er likeverdig sin bror.

A young woman walks along the shore of the Persian Gulf with her child, against the background of an orange towboat standing on the shallows.
Foto: Istock

Barnehijab gjør en treårig jente til et sexobjekt, og redusere alle muslimske menn til perverse. Budskapet for hijab er at «kvinner dekker håret for å ikke forstyrre mannens nærhet til gud». Med andre ord at mannen ikke skal bli opphisset seksuelt. Og når et lite barn går med hijab betyr det at hun skjuler håret fordi hennes hår kan være seksuelt opphissende for menn.

Våre politikere er tause. Statsministeren deltar på Eid-feiring, der menn og kvinner sitter adskilt. Statsministeren besøker koranskoler der små jentebarn sitter med hijab. Johans Gahr Støre roser bruken av hijab. Dronning Sonja besøker moskeer tildekket med skjerf på. Det er moskeen som står bak indoktrinering av denne tankegangen at kvinners hår er synd og skal tildekkes. I moskeene er jentebarn nede i niårsalderen sett på som en voksen kvinne, og klar for å gifte seg. I moskeene blir det lest sataniske vers som undertrykker kvinner. Ved at slike som Jonas Gahr Støre og Dronning Sonja besøker moskeene, blir det som en aksept av barnehijab, barnebrud og undertrykkelse av kvinner. Deres aksept av kjønndiskriminering.

Gjennom mange år har våre kjære statsministere og politikere gitt støtte til moskeene og det religiøse miljøet. Dere har ikke nok kunnskap om islam. Dere har gitt alt, og en overdose av toleranse. Hva har skjedd? Har vi gått baklengs innenfor kampen for likestilling og ytringsfrihet? Skal vi fortsette å tolerere at små barn mister barndommen sin? Tolerere at at små barn lærer seg å bli undertrykket av menn? Lære seg å føle at de ikke er verd like mye som sin mann? Lære seg å ikke leke, synge, danse, gå på bursdager, klasseturer og skoleturer fordi de er jenter? Lære seg at folk skal sees bak en gardin av religiøsitet, og ikke tanker og handlinger. 

Hvorfor er alle tause mot overgrep mot muslimske jenter? Er dere rasister?

Når caps i klasserommet er forbudt, hvorfor er da hijab tillatt? Fordi det er forskjell mellom Kari og Fatima? Fordi Kari skal beskyttes mot alle typer overgrep. Kari skal være barn og utvikle seg gjennom lek og læring. Overgrep av Fatima skal tolereres av politikere, lærere og folk på gaten. Fordi Fatima er muslim? Er de ikke rasister de som ikke tør å stoppe bruken av barnehijab, fordi de ikke vil ta i noe som har med islam å gjøre? Fordi de er redde for å bli kalt rasist, islamhater eller miste velgeren fra det muslimske miljøet. 

Disse menneskene ofrer den lille jenta for en valgseddel. Venstre og feminister, hvor er dere? Hva har skjedd med deres sosialistiske syn? Likestilling for alle kvinner. Fatima er norsk. Fatima trenger beskyttelse. Fatima er ikke likestilt som sin bror. Er det nok med å ta på seg røde strømper og rød leppestift? Hvor er deres samvittighet og engasjement for overgrepet mot Fatima, og mot alle andre muslimske jenter? Hvor er deres lojalitet mot disse jentene?

Dere skriver til meg at dere er imot barnehijab, men at et forbud ikke er riktig. Over tretti år med tomsnakk og toleranse, hvor langt har dere kommet? Har det blitt flere med barnehijab eller mindre? Fantes barnehijab for ti år siden, og hvordan er det i dag? Dere snakker om dialog, men dere glemmer at dialog må baseres på kunnskap om dialogpartneren og preget av troverdighet til den man har dialog med. Når dere partner snakker med to tunger og hans kunnskap er basert på islamisme. Hva oppnår dere? De som du ønsker å ha dialog med ler av dine ideer, ler av menneskerettigheter, ler av likestilling.

Vi har forbud mot røyking i det offentlige rom og aldersgrense for alkoholkjøp, så hvorfor har vi ikke en aldersgrense for hijab? Dette går både psykisk og fysisk utover disse små jentene, for å ikke snakke om deres fremtid. Ved å ikke gjøre noe aksepterer dere at barna vokser opp i et glasshus, som bare blir vanskeligere å knuse med tiden. Disse barna vil etter hvert venne seg til kjønnsdiskriminering. 

 Det er på tide at vi står sammen og går for et forbud/aldersgrense for barn, frem til de har fylt 18 år. Uansett hvilket parti som fremmer et slikt forslag så må vi støtte dem. For det er ikke partiet som er viktig - det er barnet. Vi må slutte med kollektiv taushet av overgrep mot barn - uansett om hun heter Kari eller Fatima.

Min vei ut av volden

Shabana Rehman skriver i sin bok «jeg kledde meg splitter naken og malte kroppen min med det norske flagget. Den samme kroppen som av selvforakt ikke ville reise seg opp av sengen. Den samme kroppen som lå forslått i et parkeringshus i Oslo sentrum og som slepte seg hjem til ungdomshjemmet med blåveiser. Kroppen som krøp sammen i vitneboksen av skam over å ha blitt misbrukt. Den samme kroppen som hadde reist seg og sagt ja til å fortsette å leve. Den kroppen stilte jeg opp med, avkledd, men påkledd min verdighet, fullt offentlig i Dagbladet magasinet, ikke som et offer, men endelig som en stolt og fri kvinne»

Dette er kjernen i boka hennes. Det er hele livshistorien hennes i korte trekk. Det er dette som får mitt hjerte til å danse av glede av å være kvinne. Shabana Rehmans bok må leses av alle kvinner, spesielt de som stå mellom to kulturer. Denne boka får meg til å kjenne på stoltheten over å være kvinne.

Jeg leste boka ?Blåveis? med mange tårer, med å gråte sammen med Shabana når hun fikk juling av Amir. Jeg gråt sammen med henne når hun danse macabre med livet, jeg gråt med henne når hun satt på rommet sitt på ungdomshjemmet etter aborten. Jeg tenkte sammen med henne på barnet som ble ikke født, fordi moren var et barn selv. Jeg kjente henne smerter etter at hun ble voldtatt av han som skulle beskytte henne. Jeg kjente på Shabanas angst i vitneboksen. Jeg kjente Shabanas angst på vei til terapeuten. En jente reiser seg fra asken som en føniks. Like sterk og like stolt.  Jeg kjente henne mye bedre med denne boka og jeg tar hatten for henne.

«Man er et offer så lenge man selv vil være det». Dette er budskapet til alle kvinner rundt i verden som har blitt slått ned, til alle kvinner som har blitt voldtatt, til alle kvinner som blir undertrykket av religion eller kultur. Den eneste som kan knuse kjettingene er deg, med å finne veien, med å forstå at du er like mye verdt som din mann, far eller bror. Med å forstå at du er skapt fri til å leve fri.

Shabana Rehmans skildring av sitt liv og hennes kamp for å fortsette å leve, for å bygge en trygg fremtid for seg selv og andre, for å bli den hun er «Jenta som løftet Mulla Krekar» er en veiviser for alle kvinner uansett bakgrunn eller religion.  

Hun har vært ute i runddansen, med vold, stoff, voldtekt, angst og forakt for kroppen, men hun er ikke offer. Hun tørker tårene, hun tar sin skjebne i egne hender.  Hun blir den som hun er «en offentlig stemme», en sterk stemme som hele nasjonen hører på. Gjennom sin livsskildring stiller hun mange personlige og samfunnsmessige spørsmål som er tidløse. Og hun har svaret også.

Henne bok «Blåveis» er viktig. Ikke bare for kvinner men for alle som jobber med mennesker.  Spesielt de som jobber med ungdommer, på krisesenteret, i politiet og lærere må lese den. Alle som jobber i offentlig sektor må lese den. Alle bør lese denne boken. Noen bøker forandrer deg litt - gir deg en ny innsikt. Noen bøker er rett og slett et lite bidrag til at du som menneske vokser og blir klokere. Blåveis er en slik bok.

 

Anti Islam?

Holy Koran
Licensed from: egypix / yayimages.com


I dag er det ikke nødvendig å bli innlagt på en psykiatrisk avdeling for å få en psykiatrisk diagnose. Ordene paranoid, psykopat, sosiopat blir sleng rundt omkring som aldri før, og en skulle tro at hvem som helst var kvalifisert for å stille en diagnose. Over de siste ti årene har det også tilsynelatende dukket opp en ny diagnose; Islamofob.
Vi kjenner alle til ordet «fobi», og vanlige symptomer er hjertebank, svette, uro, kvalme, magesmerte og pusteproblemer. Men jeg vil anta at få sliter med slike symptomer ved å kun se en muslim, og undrer derfor over bruken av ordet «Islamofob». 
Det virker meningsløst å definere et begrep som ikke har noen rot i virkeligheten, kun for å sette Islamkritikere i en bås og gi munnkurv til de som tør å kritisere Islam.
Jeg kjenner på få av de symptomene nevnt over når jeg ser en muslim. Som anti-Islamist respekterer jeg fortsatt personen bak troen, ja uansett hvilken påkledning, tro eller religion hun/han har. Jeg er anti Islam i klar tekst, men ikke antimuslim. Muslimer er først og fremst ofre, spesielt kvinner og barn.

"Hvorfor muslimer ville vært lykkeligere uten islam: vold mot kvinner, homofobi, Sharia, humørløs kontrollmani, terrorisme og fiendtlig holdning til forskning og utdannelse". Richard Dawkins.   

Jeg er imot ideologien, og ikke selve mennesket som tror og praktiserer. Islam er ikke bare en tro.

«Islam uten politikk er ingenting» Imam Khomeini

«Islam er politikk, og politikk er Islam» Imam Khomeini

I en statsmakt er makten fordelt mellom tre maktinstanser. Stortinget er lovgivende, bevilgende og kontrollerende mak. Regjeringen er den utøvende makt - regjeringen har ansvar for å iverksette Stortingets vedtak. Domstolen er den dømmende makt. Det må være en maktbalanse mellom de tre matkunstenes i en demokratisk stat. Alle de tre maktene finnes ikke i en islamsk stat. De baserer seg på Sharia.. 

Sharia er ikke skrevet av et menneske, og det er Gud som er den lovgivende makten. Sharia-loven er fastsatt og skal aldri forandres, nettopp fordi det er Guds lov. Alt fra familie-lovgivning, hvordan styre et samfunn, hvilke straffemetoder som skal iverksettes og behandling av krigsfanger, kvinner, barn og arv - alt er nedskrevet og bestemt, og hverken kan eller skal forandres. Guds lov er perfekt fordi Gud er fullkommen - noe mennesket ikke er. 
Guds lover er over alle menneskelige lover, og de som har i oppgave å iverksette Sharia-loven har ikke som krav å være utdannet jurist. En trenger heller ikke opptre lojalt ovenfor menneskets rettigheter eller lover skrevet av mennesket selv. For her er det nok at en har lest Koran og Hadithen. 
Religiøslederen er øverste kommandør for både politiet og det militære. Lovgivende makten er Gud og domstolen er imamer. Islamsk lov og ideologi tar ingen hensyn til menneskets natur og behov, og heller ikke hensyn til kongedømme, nasjonen eller annet enn den øverste religiøse leder.

Som Imam Khomeini sier, Islam uten politikk er ingenting.


Islam er en politisk ideologi likt som fascisme og nazisme. Jeg er anti Islam på samme måte som at jeg er anti fascisme. Men dette betyr altså ikke at jeg er imot eller hater alle mennesker som er muslimer. Men min lojalitet er hos lover som er skrevet av oss mennesker.

Jeg vokste opp med Islam under Sjahen og Khomeini, og leser til daglig det som rører seg i den «muslimske» verden. Jeg har fått nok av det islamske kvinnesynet, av barneekteskap, hvordan arv fordeles og hvordan det forbyr en kvinnes kropp, hår og stemme. Jeg har fått nok av å være vitne til at en kvinne kan bli behandlet som et umyndig individ. For meg er det forkastelig at en jente på tre år kan sees på som et sex-objekt og skal gå med hijab.

Jeg ser på kvinner som mennesker med samme rettigheter, fornuft og følelser som menn. Islam har redusert meg og andre kvinner til å bli et kjønnsorgan, som skal gi nytelse til mannen og føde av ny arbeidskraft eller krigere. 
Jeg som kvinne er ikke et redskap som en mann skal eie. Ingen skal få mulighet til å misbruke sin posisjon til å ta nytte av meg, ei heller bruke og kaste meg til bytte av en nyere utgave ved behov.

Jeg er et individ - er det vanskelig for deg som menneske, politiker, sosialantropolog, profet eller Gud å forstå?

Hvordan kan du støtte en ideologi som diskriminerer meg i mitt fulle og totale?

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, dere som selger mine rettigheter mot en stemmeseddel, er dette vanskelig å forstå? 
Hvordan kan dere tie mot direkte overgrep av barn i det islamske navn?

Jeg ser på kvinner som et selvstendig individ. Jeg trenger ikke å bli forsørget - hverken av en far, mann eller bror. Jeg kan bestemme over kroppen min, håret mitt, jobben og personlig økonomi. Jeg kan danse, synge og snakke høyt - uten å være redd for Gud eller en mann.

Min rett og frihet til å være kvinne er over alle Guds lover.

Jeg er anti Islam fordi jeg er en kvinne med fornuft. Islam er en politisk ideologi som er farligere enn alle andre politiske ideologier vi kjemper imot. Islamsk ideologi er kompromissløst og fastsatt en gang for alle. 

Amputer Islam fra politikken ved å få islamske tegn og uniformer ut av det offentlige rom. Vi trenger et nøytralt samfunn der mennesker kan være mennesker. Islamske uniformer grupperer vårt samfunn basert på religioner. Nazistens uniformer og tegn er forbudt, og det burde også islamske uniformer bli. Jeg er anti-Islam på grunn av det islamske menneskesynet mot kvinner, barn, homofili, ateister, humanister og andre religioner. Jeg er anti islam på grunn av en umenneskelig ideologi grunnfestet i Koran og Hadithen.

Kalle meg gjerne anti-Islamist fordi er jeg det, men ikke «Islamofob», for jeg diskuterer ikke et begrep som er uten betydning.