hits

Islam eller ukulturEtter 2006 har det  blitt vanskeligere å kritisere islam som den politiske ideologien den er. Islam er ikke bare religion, fordi fra første dag prøvde «profeten» Muhammed å kombinere politikk med religion. Han var meget dyktig i politikken og han brukte alle brutale metoder fra lurerier til halshugging og total brutalitet for å kombinere de to. Han var en god politiker, kriger, og slavehandler. Slik kunne han kombinere makten med troen og beholde makten for seg selv og etterkommende kalifater.

I iransk historie ser vi hver eneste gang det ble opprør mot et regime, og folk ønsker seg demokrati kommer islamske ledere og hindrer demokratisering av landet. Gode eksempler på dette er hendelser fra 1953 og 1979. Det skjedde også under den arabiske våren i Egypt. Siden islam og politikk ikke kan skilles fra hverandre har dette blitt en hindring av demokratiseringenav mange land i Asia og Afrika.

Kairo-avtalen som ble undertegnet for ca tredve år siden og alle muslimske land undertegnet en bekreftelse på at islam er en politisk ideologi. Dette er en menneskeerklæring for muslimer og dette er mot menneskerettighetserklæringen som er godkjent av FN.

To grupper kom til Norge. En gruppe var muslimer som praktiserer islam. De begynte å gå i moskeene.  De dannet organisjoner, etablerte bedehus og organiserte seg. Mange norske politikere og media ga, i sin uvitenhet eller «snillisme»,stor plass til denne gruppen. 

Den andre gruppen var flyktninger som hadde rømt fra islam og de hadde sett og visste hva islam var. De hadde kommet til Norge med drømmen om demokrati, men nå så de at demokratiet og menneskerettighetene er truet av Islam/islamisme/ Euro-islam.

De begynte å forsvare menneskerettigheter og demokratiet ved å informere om sharialover, om kvinneundertrykkelse, om kjønnsdiskriminering og om islam generelt. En av de første og viktigste var Walid al-Kubaisi som har bakgrunn innen islamsk teologi og er fra Irak.

I denne debatten gikk islamister i offerrollen, og de fikk støtte av media og venstresiden som allerede hadde mistet sine borgerlige velgere. All kritikk av islam ble tolket som «krenkelser» for muslimer. Hver kritikk ble kvalt under stempelet«rasisme» og «islamofobi». Og islamkritikere fikk problemer med å bli hørt på grunn av at media kjempet om å støtte «stakkars» muslimer.

«Antirasistene» ble de verste rasistene, selv om de handlet i god tro. Fordi de nedvurderte muslimenes utviklings- ogtilpasningsevne. De mente muslimer ikke kunne tilpasse seg europeiske verdier og ville la dem leve i sitt liv i den «kulturen»de er vant til. Vi måtte ikke stille krav til dem. Så de kunne ikke tilpasse seg demokratiet. Vi måtte tilpasse oss dem og fra denne kulturen kom begrepet multikultur.

Islamkritikere så at det ble vanskelig å stå frem som anti-islam, ex-muslim eller generelt å kritisere islam.  så de fant på andre ting å kalle seg, som sekulære muslimer, kulturelle muslimer, «jeg som muslim» men det hjalp ikke. Kritikk av islam betydde å ikke bli hørt. Ikke bli tatt på alvor. Og mye sjikane.

De erstattet kritikk av islam med kritikk av «ukultur». På denne måten ble kritikken ufarliggjort. Nå kunne man snakke om æresdrap, om æresvold, sosial kontroll, hijab, kvinneundertrykkelse, og homofiles rettigheter under «ukulturen».

Men hvor kommer «ukulturen» fra? Er ikke denne «ukulturen» mest spredt i de muslimske landene eller der hvor muslimer er i flertall?


Uansett vi må huske på at religion gir en ekstra tyngde og legitimerer de konservative holdningene. Spesielt når det gjelder spørsmål om toleranse for annerledes tro, kjønn, seksualitet, holdninger til homofili, skam, ære, kjæreste , sex utenfor ekteskapet, ekteskap med «vantro», gifte seg på tvers av religion, arv, rett til skilsmisse, rett til økonomi, rett til jobb, rett til barna etter skilsmisse, å gifte seg på tvers av religion, unges autonomi, foreldres autonomi, være ateist, konvertering, religiøs praktisk, alkohol, spott mot Gud eller profeten, og mye annet.

Alle disse punktene er kritikkverdige når de overser individets rett til å velge og leve sitt eget liv. Fordi livet er hellig, og ingen andre har lov å ta dette livet fra oss i form av drap eller ta fra oss friheten til å leve slik vi ønsker.

Men denne kritikken er akseptert under betegnelsen «ukultur», men ikke under navnet «islam». For muslimer har fått stor makt over politikere og media. Men er det riktig å snakke om bare ukultur? Det som å snakke om symptomer, men ikke om årsaken.

Behandle symptomer kan demper symptomene, men årsaken er der fortsatt.  Når som helst kan symptomene blusse opp igjen og til slutt tar livet av pasienten. Et samfunn som er preget av islam og praktiserer islam i form av alle de tingene som ble nevnt ovenfor blir et sykt samfunn. Og et sykt samfunn hvor problemene ligger i bunnen, men som på overflaten er fint, vil ende i anarki og kaos.  

For å ha et sunt samfunn må man se på årsaken.  Hvis islam er årsaken til sosial kontroll, til hat mot homofili, til æresvold, og alt som ble nevnt ovenfor, må vi ta dette alvorlig. Vi må ha en viss oversikt og kontroll over hva som skjer i moskeene. Vi må få et nøytralt samfunn uten noen religiøst eller politisk uniformerte.

Vi må ha samme krav, kontroll, oversikt over moskeene som vi har over kirkene. Vi må slutte å fremme islamske symboler i media. Profeten Muhammed kombinerte politikk og religion. Etter 1400 år hvor historien har overbevist oss om ulemper med hans ideologi må vi skille religion og politikk.  Ikke blande islam og moskeene inn i politikken eller dagligliv til dem som kommer hit.

 

Fordi de kom her av eget valg, eget initiativ. Det betyr på en eller annen måte har de det bedre her enn i sitt land, uansett hvor  mye de prøver å svartmale her. I 1400 år har islamske lærde og de som vil ha "Norsk islam" sagt at originalen av Koranen er i himmelen. Jeg tror det er på tide at vi laster den ned for å se hva som står i den. Alle de versene som er mot kvinner finnes i originalen eller er de oppdiktet av skjeggete menn på jorden?

Det som er viktig å huske at mye av «ukulturen» er skrevet i Koranen og hadither , og det er viktig å kritisere islam og sette inn tiltak mot islamsk politisk ideologi. Skyve islam bort fra gater, TV-skjermer, aviser , statsråders kontorer og Stortinget til moskeer. Der islam hører hjemme. 

 

Der  trengs det også kontroll og oversikt for å ikke forgifte våre ungdommer. Islam må bli en tro og tro praktiseres hjemme og i moskeen. Det er ikke plass til å ha fredagsbønnen midt i gata, feire  eid på Fornebu og Ashura på gata på Grønnland. Offentlige rom har ikke plass til markering av ideologier som er basert på diskriminering av folk basert på rase, religion, hudfarge, kjønn eller legning. uansett om ideologiene er religiøse eller politiske. 


 

29 kommentarer
Robert Moseby

Robert Moseby

Vi må få Lily Bandehy inn på Stortinget.

Bjørn Bråthen

Bjørn Bråthen

Måtte bare flere lytte til deg Bandehy. Spesielt de på den politiske venstresiden. Samt som du sier innse at islam ikke ene og alene er en religion med også en politisk bevegelse og politisk bevegelse som bygger på en totalitær ideologi.

Helt enig med Robert Moseby, du burde ha vært på tinget Lily Bandehy.

Elisabeth Kristiansen

Elisabeth Kristiansen

Håper du når ut med budskapet ditt til folk i hele Norge. De peker på det som er essensen i islam,den som kontrollerer menneskene fra vugge til grav.

Heilt forferdelegt, vettu. Skjønna godt stakkars muslimar så blir så provoserte av denna hetsen så te og med deira egne e blitt lurt te å vær med på. Ikkje rart dei kjeme i ein så desperat situasjon at dei må ty te vald då, vettu. Det e jo'kje tvil om at det e rasisme og det så verre e, ja islamofobi, så e bakgrunnen for all denna hetsen, elle "kritikken" så rasistane sjøl kalla han. Men lukkelegvis så står heile den politiske venstresiå samen med dei stakkars islamistiske ofrane, alle frå SV te Raudt støtta kampen deira for å få praktisera truå si 100% i landet vårt og at det e me så ska tepassa oss den. Så alle antirasistar må støtta det, elle så e dei'ke det, men rasistar istaden, vettu. Allahu akbar og røyst Raudt!

Antikommunist

Antikommunist

Kjært barn har mange navn hos venstresidens fjoller:

Rasisme, islamofobi, xenofobi, fremmedfrykt, diskriminering, intoleranse, hat...

Men hvorfor skal vi tolerere i hjel den aller mest intolerante og hatske ideologien, religionen og læren som er Islam?

Det er et svik mot de som er reelle flyktninger og mod lokalbefolkningen.

Kristendom eller ukultur?

Også lener jeg meg tilbake mens de kristne og de innvandrings"kritiske" går i harnisk.

For en god artikkel, Lily du er en av de beste skribentene. Dette må du sende til Hareide, Grande, Bjurstrøm og Solberg slik at det blir gjort noe med dette problemet før det er for sent. Jeg er enig med Robert Moseby som sier du må inn på tinget. Nordmenn er tolerante og litt for naive, og vil gjerne hjelpe alle som har det vondt i denne verden, men det lar seg ikke gjøre. Så lenge Norge har politikere som Hareide og Grande og den norske venstresiden, vokser dette problemet seg større dag for dag. Derfor må det stoppes!

KARLENE P. GRINNELL

KARLENE P. GRINNELL

Hvordan skulle LILY få komme inne på STORTINGET!? Hun skriver / ooppplyser nøyaktig de samme FAKTA som [f.eks.] HEGE STORHAUG som ansees jo som ISLAMEFOB og det som verre er! Hadde Storhaug en sjanse å komme inne på Stortinget?

KANSKJE, bare kanskje ville Lily bli mer *troverdige* enn Hege, da hun kommer i fra et ISLAMSK LAND og har oppveksten å vise til...men FAKTAENE ER NØYAKTIG DET SAMME når HEGE FORTELLER DET!

Det er et viktig tema.

Men som i alle andre innlegg fra deg så savner jeg den analytiske delen. Det du referer til er ofte basert på dine oppfatninger som henholdsvis er fra Iran. Det er velkjent at folk som har levd under et så ekstremt og totalitært styre som under Shia lederne i Iran hvor de former religionen sin etter sitt ønske for å fremme sine personlige behov som for eksempel tillatelse av prostutisjon har stortsett like meninger når de kommer ut i Europa. Jeg tror mange av dere Iranere har blitt undertrykket i et så urettferdig system at når dere kommer til vesten så klarer dere ikke å gjøre annet enn å kritisere islam for lage dere deres plass i samfunnet. Du er en utlending og vil alltid forbli en utlending.

Problemene er lav IQ og Psykopati.

Vi kan ikke gjøre noe med disse problemene før vi som folk og samfunn er ærlige med oss selv og aksepterer at vi mennesker er like forskjellige inni som utenpå.

At visse folk/folkeslag er mindre mentalt begavet enn andre, at psykopati er langt mer utbrett i visse folkegrupper enn andre.

Artikkelen under er en god døråpner til temaet, men tar hovedsakelig for seg USA og samfunnet der.

https://www.amren.com/news/2008/08/race_and_psycho/

"Kristendom eller ukultur?

Også lener jeg meg tilbake mens de kristne og de innvandrings"kritiske" går i harnisk."

Ja, du har liksom skjønt dette du ... not! Den kommentaren din er jo bare å flire av. Skulle vært interessant å se deg sette opp en komplett liste over kultur og ukultur for de to religionene i et historisk perspektiv. Tipper din kunnskap ikke strekker til etter noen få runder ;-)

En må jo bare lure på hva som er så vanskelig å forstå her? Er det fordi norske politikere Og velgere ikke har mer kunnskap at de ikke stanser etablering av Islam, eller er det frykt? Eller begge deler? Har selv bodd og arbeidet i to år i krigs- og konfliktområder produsert av Islam, og trengte ikke mer for å forstå at dette er en menneskefiendtlig totalitær ødeleggende ideologi man aldri noe sted vil kunne bygge moderne samfunn med. Denne ideologien stanser all utvikling, men folk idag sliter med å se dette fordi Islam noen steder har kjøpt seg fine klær med oljepenger, som f. Eks de store utstillinsvinduene de har laget i form av kunstige byer. Absolutt alt av teknologi høyere enn murstein er kjøpt og importert for oljepenger, Islam hindrer all vekst bortsett fra det som det totalitære regimene bruker folkets penger til, slik som Irans atomteknologi. Når oljen er slutt er det rett tilbake til geiteflokkene. Det har de muslimske ledere for lengst innsett, derfor er de så opptatt av å etablere diaspora menigheter i andre land.

Her er hva du skal gjøre før du er blitt for gammel og er havnet på gamle hjem og har ingen fremtid igjen før man sovner inn.

Du skal finne deg en mann, og så skal du ha mye sex og kose dere og glede dere over de små ting, som å sitte og drikke en kopp kaffe i parken og se duene spise av brødet du gav dem.

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Løsningen er å fjerne multikulturen og integreres i sitt eget land. Da har vi ikke denne galskapen.

Det er mange positive ting også, slik som i sex, muslimer kan ikke ha anal sex, og ikke suge penis, og ikke slikke kvinnen, og ikke bruke prevensjon ofte. Dette er bra ting, det nedverdiger ikke kvinnen.

En bra ting til, kvinner kan ikke være nakne for andre kvinner, da er ingen lesbisk.

Ikke muslimske kvinner de blir tatt i ræva og de må suge peniser og svelge sæd og noen får sæd sprutet i ansiktet og utover brystene.

Islam hører til i moskèer eller på musèer, lokalisert i arabiske land. Ikke i fellesrom i borettslag hvor de fortrenger juletrefester, bordtennis, fredagsøl, støtteforeninger, eventyrkvelder, beboermøter, bomiljøkurs, vedlikeholdskurs, borettslagsstyremøter, kommitèmøter og styrekontor. I flere lag i Groruddalen er det allerede etablert rom reservert for muslimers bønn og ikkeno annet.

Dette ser jeg bare på som manipulerende og atter et forsøk på å la alle tro at det ikke er noen fare for Norge med å ha muslimer her. Enten er man muslim eller så er man ikke muslim! Det vil ikke hjelpe å fjerne moskeer. Liker man ikke det som står i Koranen eller andre steder så er det faktisk bare å melde seg ut! Å være muslim er ikke genetisk og noe man ikke kan komme bort fra (selv om det er dødsstraff for å forlate islam). Dette er også en helt meningsløs debatt da muslimer allerede er her og vil påvirke samfunnet i den retning og om det er konflikter i islam så vil de også komme hit! Skal man gjøre noe med dette må det bli krig!

Hvem har sagt at landet skulle bli islamsk fordi vi gav muslimer beskyttelse? Når det er fred og levelig i egne hjemland- noe de selv må ordne opp i enten herfra eller i egne hjemland (det hjelper svært lite å syte og klage her, spesielt over at de ikke får føre samme samfunn her)- så må de reise tilbake! Hva er egentlig reglene for statsborgerskap? Er det mulig at folkeregisteret eller hvem det som gir utlendinger norsk statsborgerskap ikke kan reglene eller at reglene er dårlig utformet? Man må begynne å følge flyktninge-og asylpolitikkens formål; å gi beskyttelse! Når det behovet ikke lenger er tilstede har man ingen rett til å være her. Man har uansett ikke noe rett til å påvirke det landet de får beskyttelse i i sin egen retning. Dette handler ikke engang om religionsfrihet, de skal ikke bo her og har da ingenting med å innføre eller leve etter Islam her.

Nå skal jeg fortelle noe få vet, visste dere at muslimer altså Hagars etterkommere er lovt paradis av Guds engel, det er faktisk et av få folk som har blitt lovt dette, jødene ble jo og lovt dette, men ellers så er det ikke så mange andre.

1 Mosebog 16:7-11Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

7 Herrens engel fandt hende ved en kilde langs den øde vej til Shur. 8 Englen sagde til hende: ?Hagar, Sarajs slavepige, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen?? ?Jeg er løbet væk fra min frue,? svarede hun. 9 ?Vend tilbage til din frue og adlyd hende,? fortsatte englen. 10 ?Jeg vil give dig flere efterkommere, end man kan tælle. 11 Du skal føde en søn, som du skal give navnet Ishmael.[a] Herren har nemlig hørt din bøn om hjælp.

Noen av disse muslim damene, de kommer til å pule i all evighet.

Vil gratulere alle nordmenn som melder seg ut av den norske kirke. Dere er med på å innføre Islam i Norge, om dere vil eller ikke. Når det er flere muslimer enn kristne vil det være helt klart at muslimene ønsker at Islam skal være religionen i Norge, ikke sant? Lenge leve demokratiet!!

Nei, kritikk av islam og muslimer er ikke lov. Den fremste islamkritiker - Hege Storhaug har jo vært heftig diskutert bland våre politikere på stortinget. Hun har vel blitt bannlyst av visse politiske miljøer. Likeledes blir hennes lesere betegnet som rasister, nazister og hatere av de samme politiske miljøene.

Jeg håper du Lily Bandehy ikke lider samme skjebne og at du orker å fortsett med dine skriverier. Vi trenger personer som deg som kan noe om denne saken og har egne erfaringer. Det er dessverre nok av politiske krefter som vil gjøre mye for å stoppe dine ytringer. Jeg håper bare du orker å stå i denne kampen videre.

Min signatur er nok allerede loggført som rasist og det som verre er i visse politiske miljøer.

Vet dere hvorfor araber damer skjuler sin pussy, det er fordi de er utrolig hårete.

Det er ingen folkeslag som har så mye hår på hodet som araber damer, så da er det ikke bare bare å gå på stranda i bikini.

Kjære Lily jeg støtter de som sier at du må være i stortinget. Men vi trenger kilder for at vi kan diskutere med muslimene. Jeg har muslimske venner og jeg vil ha også mer informasjon om Kairo-avtalen som ble undertegnet for ca tredve år siden og alle muslimske land undertegnet en bekreftelse på at islam er en politisk ideologi. Hvilken dato avtalen ble innført? Og hva gjelder avtalen. Kan du finne link som forklarer avtalen? Også kan du finne kilde som sier at «profeten» Muhammed brukte alle brutale metoder fra lurerier til halshugging og total brutalitet for å kombinere politikk med religion?

Også en ting: skal vi presse kristne til å slutte å feire jul eller Påske? Fordi du sier at offentlige rom har ikke plass til markering av ideologier som er basert på diskriminering av folk basert på rase, religion, hudfarge, kjønn eller legning. uansett om ideologiene er religiøse eller politiske.

Karine Haaland

Karine Haaland

Flott! Tusen takk! Hva skulle vi gjort uten deg - og iranerne i Norge!!! :) Du må ikke gi deg! Flere og flere forstår at det skal være like lov å kritisere religionsideologien islam som det var lov å kritisere kristendommen på 70-tallet! :)

Og at innvandrere er ikke stakkarer!

Du er ingen stakkar! Langt derfra! :) <3 :)

Skriv en ny kommentar