hits

Sensur

 

Nåtidens situasjon her i Norge ligner på tiden før andre verdenskrig,  ting er veldig svart-hvitt. Enten er vi for muslimer, eller mot muslimer. Vi har ingen gråsoner lengre. Dette er skapt gjennom islamismen. Mer islamisme, mer rasisme. 

Det er slik George W. Bush en gang sa «Enten er du med meg, eller mot meg». 

Folk fra begge sider har blitt så intense at de glemmer individet. De glemmer at muslimer er en gruppe mennesker med samme fornuft og følelser som dem selv. Feilen ligger hos ideologien. Vi må kjempe mot den farlige politiske ideologien Islam. Vi må forstå at muslimer selv er ofre for denne ideologien. Det er de som blir drept i deres hus hver dag, og det er denne ideologien som er gjort dem til flyktninger. Det er denne ideologien som kun på én dag gjør at din nærmeste nabo plutselig blir til din verste fiende. 

Denne ideologien skaper kaos mellom muslimske land, og skaper mulighet for at NATO og USA kan utnytte de muslimske landene under den nye imperialismen. 


Det er trist at organisasjonen SSI ikke ønsker å dele innlegg publisert i HRS, Resett eller Document.no. Det er også trist at andre organisasjoner kun deler fra disse tre, men ikke fra motsatte synspunkter. Dette forhindrer at alle kortene blir lagt på bordet. Vi overser individets vurderingsevne, og alt for ofte blir resultatet at en nettside eller avis tar beslutning på vegne av deres lesere - og det blir feil. Det betyr at en nettside eller avis velger å skrive om det de selv mener er viktig og riktig, slik at det kun er denne meningen som kan leses av folket. Akkurat som bevilgningen av statlig støtte går til ulike organisasjoner, hvor politikerne selv velger seg noen selektive organisasjoner som får støtte, som igjen støtter politikerne tilbake. De som kritiserer partiets politikk får ingen støtte. 

 

Alle medier må jobbe for å være folkets media. De må stole på folkets fornuft og vurderingsevne innenfor ulike tema. Det er viktig å være nøytral. Hvis man blir polarisert med meninger kun fra én side, er det vanskelig å forstå saken fra begge sider. Mange riksaviser har mistet denne nøytraliteten og resultatet har blitt at flere heller leser nettsider. Et eksempel er økende antall lesere av HRS. 

Når alle meningene kommer frem, blir kommentarer og spørsmål besvart. Vi må få folk til å tenke høyt, og mulighet til å tenke to ganger. Media skaper er ikke-nøytralt debattklima, og setter sinnet i kok hos folk. Jeg trodde vi hadde lært av 22. Juli 2012. Men nåværende situasjon er i likhet av tiden før andre verdenskrig. De som tror at ved å sensurere seg selv så hjelper man muslimer, de tar feil. Slik sensur av mennesker skaper en ny Holocaust, og denne gangen blir det en muslimsk holocaust. 

De som er kritisk mot Islam må vite at vi ikke kan utrydde muslimer på det grunnlag at Islam er en farlig ideologi. Vi kan ikke utrydde alle nazister heller, selv om nazisme er en farlig ideologi. Vi kan ikke hate komonister og utrydde dem fordi komonisme er en farlig ideologi. 

Hvis vi skal sensurere de meningene vi ikke liker og utrydde de menneskene som tror på annet enn det samme som oss, hvor mange blir igjen? Den eneste vei er å skape et sekulært samfunn - fri for alle ideologiske og religiøse symboler. Samtidig må vi ha et nøytralt mediebilde, med formidling av meninger på tvers av ulike synspunkter. Samtidig må vi satse alt på barn og ungdommer, gjennom å gi dem bedre helse, mer omsorg, større fritidstilbud, mange naturopplevelser og mindre religion.

 
17 kommentarer

Dette Lily Bandhy sier her föler jeg stemmer med min egen oppfatning, og er godt forankret i dyptgripende kunskap og sunn fornuft.Hun vet hva hun snakker om. Er selv gift med en muslimsk kvinne fra Tunisia, og levd tett på selafister og vanlige mulimer i Sousse i 4 år.Mött mange fine mennesker, og fått gode venner der. Er helt enig med Lily i at denne ideologien er hva som gjör mennesker til tikkende bomber og terrorister. Den er selve mekanismen der utlöser splintbombene i undertrykt frykt hat forakt, og har gjort muslimer over tid i hele vår verden til undertrykte blödere der måtte römme eller lide den latente forakt i overlasten av en innpodet sinnsyke omkring en brutal hensynlös läre for å overleve. Det har vert manifestet å väre nådelöse i kampene for å overleve. Vår tids manipulerte Vestlige krigsangrep på muslimske land har fört til den flukten og utbredelsen over Europa vi nå begynner å se resultatene av. Det förer til mer forakt for de radikale ungdommer som nå tar igjen og gjerne ser et eget kalifat ta form der de selv fikk makt og äre for den krigen de startet for sin frihet. Hat og forakt avler död blodtap og tårer. Noen ser ut til og utnytte dette godt. De gjör store nye kalkulasjoner og planer ved å få fjernet muslimer fra sitt eget land med massive_ödeleggelser. Så da er den onde sirkelen dannet i fornedring tilintetgjöring og flukt. De store som Erdogans Tyrkia spiller sine roller i det hele. Saudia sin og USA sin betydelige rolle. Russland kommer med, og da er det et vedens omspennende cenario. Hva gjör vi med muslimene, son i etterkant av utbombingen og kaoset? Jager de fra front til front som rotter. Eller skal noen forsöke forklare de at de alt har tapt, men er noen nyttige idioter der fremförer en tapt ideologi...Jeg tror som Lily at her må andre ting til, men en avislamisering der vår egen fiendskap trigger den blinde muslimterrorakten. Det er de fattige og håplöses beste og eneste sjanse til å finne et sted, en plass der de får klare krav, linjer og noe nytt og forholde seg til, mot at de ser verdien i og ville samarbeide. Dette er ikke skapt på et år eller 5. Tap hat forakt inndoktinering og blodet har sin tid for å fjernes fra sinnet. Så spörs det da på hva vi kan tolerere av willmans kulturen. Dette blir en umåtelig spennende tid å leve i.

Liv-Elisabeth Fjellheim.

Liv-Elisabeth Fjellheim.

La folk få leve som de vil.La det bli fred på jord uansett religion,kristendom og hva.Alle folk er verdifulle.💓💓

Judas Iscaroit

Judas Iscaroit

Det er ikke noe problem å ønske i fred. Men det er vel folk i Afrika og Midt-østen som har et ansvar å fjerne sitt rasehat.

Men må også fjerne de globalister som skaper konflikter fordi dem ønsker penger og makt. Vi vet nå at f.eks. Sverige gir diplomatisk immunitet for et flyselskap fra Aserbajdsjan som frakter våpen kjøpt av Saudi Arabia til muslimske terrorister over hele verden.

Når du sier at vi må ta hensyn til enkelt mennesker. Staten i Sverige nekter å lage dokumentasjon på den multikulturelle berikelsen. Så privatperson måtte gjøre det staten skulle ha gjort. Og resultatet er som forventet, multikultur er en løgn og er en katastrofe.

https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/amp/

Når det er snakk om islam, så har dem hatt 1400 år å vise at dem ikke er en gal pedofil dødskult. Men har feilet på dette punkt konstant. Men er man en løgner og er uetisk og mentalt forvirret. Kan man ikke "forbedre" slikt. Den eneste løsningen er å kaste dem ut, ikke bare fra Norge men fra hele vesten. De muslimer som krever endring må løse det i sitt eget land. Ikke stikke av og syne synd på seg selv.

Hva er komonisme?

Ved å referere til George Bush degraderer man seg selv såpass at det ikke er noe særlig poeng å lese resten av artikkelen.

Nettavisen har laget en merkelig overskift:

"Ikke rart leserne rømmer fra avisene til Hege Storhaug"

Rømmer folk fra avisene som Storhaug styrer?

Kanskje overskriften burde være:

"Ikke rart leserne rømmer fra avisene og over til Hege Storhaug"

Takk for god kommentar, Judas Iscariot. Enkelt og logisk sagt.

Ryddegutt; man kan mistenke Nettavisen for å være er i samme sjikt som resten av venstrevridd media; livredd for at vi skal få fakta via HRS!

Normalfordelingskurve er en matematisk fordeling av statistikk material. Den kan ta for seg en gruppe mennesker for eksempel muslimer i Norge og fordele de på hvor viktig troen er.

Du sier: De glemmer at muslimer er en gruppe mennesker med samme fornuft og følelser som dem selv. Feilen ligger hos ideologien.

Vel er troen stor nok definerer det disse menneskene og de er faktisk de som hater vesten. De som mener homofile bør steines. De som mener at å forlate Islam bør straffes med døden. De som mener at en tegner skal kunne skytes og at det er riktig å gjøre det. De som ikke vil jobbe hvis de kommer i kontakt med gambling i form av loddsalg eller svinekjøtt eller rett og slett betale skatt til de vantro. Allikevel er de villige til å ta i mot. Det er det som er følelsene og fornuften. At Islam står øverst og at alt man skal gjøre på denne jord er å leve og beskytte Islam. Dermed blir påstanden din feil.

At vi i Norge har en noe mer moderat islamsk befolkning er mulig. Grunner til det kan ha noen med at Norge ikke har vært en kolonimakt og at det er så kaldt her at når man på 70-90-tallet tok i mot flyktninger så var de mer dedikerte til å tilpasse seg og at ytelsene var begrenset kontra det sløseriet vi har i dag.

Så til Normalfordelingskurven. I England definerer midtpunktet i kurven seg mellom de som mener steining for homofili er riktig og de som mener det er galt. Nesten 1 av 4 vil ha Sharia lover med alt hva det medfører. I Norge håper jeg den er noe mer moderat og at de som mener steining kun er 1 av 3 og derav 1 av 6 som mener Sharia er på sin plass, men det er likevel mange. Jeg kan ikke se at det å ta inn flere som er i den gruppen vil gjøre gruppen mer moderat eller mindre. Mulig at spredning kan hjelpe men da må vi få alle ut av Oslo og sentrale strøk som ikke betaler egen bopel. Har du noen forslag på hva man kan gjøre eller er det kun opplysning til de ignorerende og fortelle de vantro at deres menneske oppfatning ikke nødvendigvis er riktig?

Godt skrevet - men det vil prelle av i de aller fleste tradisjonelle redaksjoner. Der råder konsensus og meningsdiktatur - på venstresidens premisser. Nåde den journalist eller skribent som våger si den etablerte mediaeliten imot. Vedkommende støtes ut i det ytterste mørke og mister både venner og oppdrag.

Norske journalister og redaktører snakker ikke med sine lesere og seere - de snakker til oss. Og når de skal "analysere" et eller annet kaller de bestandig inn de vanlige gjengangere og "eksperter" som lirer av seg de samme visene omatt og omatt. Det er en snever liten gjeng som har faste oppdrag som "eksperter" i NRK og TV2 - og gjett hvor de står politisk.

De eneste som ikke begriper at tilliten svinner hen er de ansatte i media - de lever i ei glassboble og diskuter helst med hverandre - venner og venninner....

Norsk media er i krise, tilliten er i ferd med å kollapse men på medias Titanic spiller musikken mens skuta synker.

Martin A. Engeset

Martin A. Engeset

Hallo Lily Bandehy.

Eg høyrer til den vesle gruppa av islamkritikarar som har sett seg inn Koranen. I tillegg tilhøyrer eg den minoriteten som har møtt mange nok muslimar til å vera fullt klar over at muslimar flest er akkurat like mykje menneske som andre. (Eg såg nett opplysning frå ein muslim som bør vera seriøs, som fortalde at berre 1% av alle muslimar er farlege. Det kan rima bra med internasjonal vetskap, som seier at 2,5% av alle muslimar er eller kan bli farlege - nemleg dei 2,5% som har sympati for bruk av vald som verkemiddel.)

Personar som har sympati for bruk av vald, finn ein i alle land. Problemet med Islam, er at Koranen sterkt fyrer oppunder slik ideologi. Boka inneheld over 300 punkt som glorifiserar bruk av vald og undertrykking eller drap, pluss like mange punkt som oppmoar til eller gjev ordre om silkt - sjå td. "Verses of War in the Quran". I tillegg har den over 900 punkt som på ymse vis fortel at alle ikkje-muslimar er dårlege menneske og "Untermench", som bør undertvingast eller verre. Apartheid i høg grad.

De og andre muslimar - og for den sak skuld andre debattantar (og politikarar) - debatterar dei overflatiske symptoma, men vik tilbake for det opplagde: Kombinasjonen av einskilde si tru på vald som metode, og Koranen si glorifisering av og oppmoingar til å nytta vald. Det er diverre eit faktum at slike ord eller ein imam sin oppeldinar verkar på mottakelege sjeler.

Denne kombinasjonen går De ikkje laus på. Skal det bli slutt på valden, må den frigjerast frå valdsromantikk og frå ditto krav i Koranen.

Vel så ironisk: Det finnest ein serie prov for at det ikkje er sant at Koranen er diktert av ein gud (td. "The 13 Mistakes" eller "1000+ Mistakes in the Quran"). Også denne problemstillinga rømer De og alle andre muslimske debattantar frå. (Td. gjer ingen allvetande gud hundrevis og fleire faktafeil i si heilage bok = Koranen er ikkje frå ein gud.)

Liv-Elisabeth Fjellheim,

Kombaya, peace & love!

Veldig bra kommentar Lily :-)

Lily Bandehy kommer som vanlig med fornuftens røst, skulle ønske at flere på begge sider tenkte mer som hun. Håper du fortsetter å skrive slik at flere folk forstår poengene.

Måtte antall nordmenn som leser hva du skriver eksplodere! Du er en bro, og det trenger vi enten mange flere av, eller noen få skikkelige - I et vettug samfunn ville du allerede vært blant sistnevnte Lily

22 juli,2011.

Kloke ord, bra skrevet!

Enig: Vi må ikke glemme individet, alle er vi forskjellige, et produkt av arv, miljø, tradisjoner, kultur, etnisitet og mye mer. Vi vil vel alle - enten vi er muslimer, ikke-muslimer, kristne, humanetikere, eller føler tilhørighet til andre religioner eller livssyn - leve våre liv i fred og fordragelighet, ta oss av vår familie og indre sirkel, og leve så gode liv som vi kan. Og føle oss trygge når vi gjør dette.

I Norge har vi lovfestet religionsfrihet. Vi må hegne om, forsvare og bevare dette. Vi må heller ikke glemme at politikk ikke skal blandes med religion, slik det gjøres i islam. Dette blir grunnleggende feil. Pga. Koranens religiøse doktriner og befalinger så blir islam ikke bare en religion, men også en ideologi med politiske ambisjoner. Islamisme kalles dette.

Islamister ønsker at islam ikke bare skal være en religion som skal tros og praktiseres av muslimer. De ønsker at det også skal være et politisk system og et lovverk (sharia) som bør innføres, og styre enkeltindividet og samfunnet.

Dette er på et grunnleggende nivå i konflikt med vårt demokrati, vårt grunnleggende prinsipp om maktfordeling i samfunnet, frihetsverdier, menneskerettigheter og mye mer.

Islam er dessverre en ekstremt intolerant og 'rasistisk' (i overført betydning) ideologi, som prinsipielt kun tolerer islam. Alle som ikke er muslimer regnes som uverdige, vantro.

Dette er på et grunnleggende nivå i konflikt med omtrent alt vi regner som grunnleggende verdier i Norge. Men vi må likevel skille mellom religionen/ideologien islam og muslimer - enkeltindivider. Det er kritisk viktig.

De aller fleste muslimer er født inn i, oppvokst innen og oppdradd innen denne religionen/kulturen og hadde aldri noe valg.

Det er også ekstremt vanskelig å bryte ut, hvis en ønsker det. Det kan føre til sosial utestengning, utestengning fra familie og venner. Dette er ikke lett. Samfunnet må bidra til å gjøre det lettere for de som ønsker å frafalle islam, enten de vil bare gjøre dette, eller gå til et annet trossamfunn. For storsamfunnet å støtte opp under dette harmonerer med vår lovfestede religionsfrihet.

Skriv en ny kommentar