Diskriminering av muslimske barn.

Det er lov å nekte elver å bruke caps og lue innendørs. Hijab derimot, kan ikke skolen forby fordi det anses som religionsutøvelse. Jeg vokst opp i en muslimsk familie og sier jeg at hijab er et hodeplagg som skal forbys på skolen på like linje med caps og lue.

Bruk av hijaben begrunnes i Sharia med at kvinner skal unngå å vekke seksuelt begjær hos mannen. Hijab signaliserer en form for seksualisering av jenter. Samfunnet kan ikke akseptere at selv små jenter skal bli betraktet som seksuelle objekter.

Hijaben visker bort andre kulturelle trekk. Man ikke kan se om kvinnen som bærer hijab er tyrkisk, iransk, norsk eller arabisk. Hijaben kveler mangfoldet blant muslimer og fører til at vi ser en dominerende retning, «islamisme». Islamismen er en politisk retning som vil ha et samfunn basert på Sharialovene.

I islam er kjønnsrollene strengt definert. Kvinnen er underordnet mannen. Lydighet er en religiøs plikt som blir lært, forsterket og markert ved å bære hijab. Hijab skal vise at du er ren og ærbare, mens de som ikke har hijab er urene og uærbare. Hijab minner deg på hva som er tillatt og ikke tillatt for jenter. Som resultat av dette forsterkes skille mellom jenter og gutter og det er med på å hindre likestilling og integrering.

Et plagg som hindrer jenter i deres livsutfoldelse og som motvirker likestilling og integrering kan ikke aksepteres i norsk skole. Når noe så ukontroversielt som caps og lue kan forbys i klasserom av hygieniske årsaker eller med henvisning til folkeskikk, må staten kunne forby hijab av mange viktigere årsaker.

Her er det allerede en inkonsekvens ved at skolen tillater seg å blande seg inn i påkledningen til noen barn, men ikke til muslimske jentebarn. Diskriminering ville man sagt om det var motsatt.

(Innlegget var publisert i Aften Posten tirsdag 24 januar 2012.)

OG i dag har blitt mye verre fordi hijab har blitt normalisert gjennom media spesielt NRK.

6 kommentarer

21.09.2017 kl.15:26

Jeg så to muslimske jenter med hijab som sto og røyka og bannet så det lyste rundt dem.Er det så ærbart da. Jeg tror det blir mest brukt som moteplagg for jeg tror ikke at muslimske jenter har en så ren sjel

Kai Inge Buseth

21.09.2017 kl.17:10

Det er fortvilende at Lily og andre muslimer som forteller oss nøyaktig hva vi gjør feil blir forbigått i taushet, mens uvitende rektorer i det norske skoleverket definerer at politisk Islam sine uniformseffekter er religiøse plagg!

Hvem har gitt disse rektorene på sin høye hest definisjons-makten i saker de ikke har den ringeste peiling på?

Hvem har gitt venstresiden makt til å velge bort informasjonen fra kompetente, sekulære muslimer i bytte mot egen synsing? Høyresiden må nå gå inn og utjevne venstresidens infiltrasjon og dominans i alle Norges samfunnsinstitusjoner, slik at denne maktdemonstrasjonen i alle saker som handler om politisk Islam kan bli imøtegått av folk med rasjonell tenkeevne. Folk med hjernevasket ideologi-tilbedelse på venstresiden er en fare for vårt demokrati og våre etterkommere. Vi trenger folk med evne til å lytte til de som har følt politisk Islam på kroppen og evne til å omsette informasjonen til handling basert på konsekvenstenking, også en evne som er en prekær mangelvare på venstresiden.

Børge Blåtind

22.09.2017 kl.22:40

The only reason Europe will be overun by Islam is their stupidity to take in Muslim refugees and immigrants. And then same has 5 children. Soon there will be civil war and Muslims will be driven out like in Spain long time ago.

Muslims today are leaches on the wellfare system, thiefs and robbers, not to forget raping, killing and terror.

Soon majority will wake up and you will ALL be chased out.

Muslims have not brought anything but evil to the kindness shown them.

Torgunn

23.09.2017 kl.07:23

Jeg er enig med deg Lily. Hijab burde forbys i barnehage og skole. Det er lett å tenke at hijab vil forsvinne av seg selv etter en generasjon eller to når utlendinger blir vant med norske forhold. Men jeg er ikke så sikker på det når vi ser det påtrykket konservativ islamisme har i dag.

Men jeg må si at jeg undrer meg over årsaken til en del mennesker som går mot hijab. For meg virker det som de bruker denne debatten til å sverte muslimer generelt og venstresiden i norsk politikk. Da mister jeg tillitt til at deres motiv egentlig dreier seg om kvinneundertrykking som denne debatten handler om. Da dreier det seg ikke om å inkludere mennesker i samhold, men å sette mennesker opp mot hverandre noe jeg anser som meget negativt.

At der kan være negative holdninger i muslimske miljøer mot den norske væremåten å leve på må ikke få oss til å gå i samme fella. Der er store krefter som i dag er ute på å sette mennesker opp mot hverandre slik at de kan få det som de vil. Dette må vi bli bevisst om og ikke støtte opp om en slik menneskefientlighet.

Angående hijab har jeg lest at den ble introdusert av det egyptiske broderskap. Stemmer det?

Lily Bandehy

24.09.2017 kl.23:56

Torgunn: ja. i 1928 da brorskapet (akhavan al muslimin) ble stiftet av Hasan Al Bana. ble den spesifikke hijab introdusert ,men de hadde ikke makt. men fra 1979 som Khomeini fikk makt ble praktisert som uniform for islamisme ..

Børge Blåtind

23.09.2017 kl.16:13

Sven Egil Omdal vis deg verdig navnet journalist. Hva har skjedd i Norge siden 1970, da var folketall 3,8 mill., folketall i 2017 er 5,2 mill.

Norske kvinner har mindre enn 2 barn, på disse vel 45 år er det i gjennomsnitt ca 1,8 barn pr. etnisk norsk kvinne. I dag kanskje 1,4.

Det er ikke nok for å opprettholde befolkningen, en må ha ca 2,3 barn.

Så finn ut HVEM som har økt befolkningen med 50%?

Snakker vi om et annet lite land blir det nesten å regne som folkemord eller invasjon, så at du sammenligner 30 nazister som marsjerer i gatene med denne katastrofen som skjer her er absurd.

Eller er dette for UBEHAGELIG for deg å stikke fingrene i? Jeg trodde det var ærefullt som journalist å grave frem ALLE ubehageligheter.

Skriv en ny kommentar

hits