Allah og vagina

Et jentebarn i Indonesia rett etter en kjønnslemlestelse. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Jeg trodde bestandig at Allah var ufeilbar. Gjennom alle hellige vers, i alle hellige bøker, hadde jeg lest og hørt at Gud/Allah er den allmektige.Alt som skjer er i hans makt. Alle hans skapninger er perfekte. Min mor sa ofte at «et blad kan ikke falle fra treet uten Allahs vilje». Hver morgen våknet jeg med ordet «Allah o Akbar» Gud er stor. Men til min forbauselse fant jeg ut at Allah er feilbar og ikke er så stor heller. Fordi han hadde skapt kvinnens kjønnsorgan feil. Det var så feil at mennesker som er hans skapelse må ta grep inn for å rette på Guds feil. Guden/Allah er ikke allmektig heller, fordi han har glemt å skrive noen vers om mitt underliv i koranen eller bibelen, slik at små guder på jorda lar meg og mine søster være i ferd og ikke utsetter oss for det mektige barberbladet som er mektigere enn Allah.

 For å rette på Guds feil er kjønnslemlestelse vanlig i minst 30 land. 200 millioner jenter har blitt underkastet den barbariske praksisen.  Hver dag blir 6000 jenter kjønnslemlestet i verden

30.000 av dem bor i Norge og 17.000 av de jentene ble kjønnslemlestet før de kom til Norge (Inger Lise Lien)  Somalia utmerket seg som det landet med størst andel kjønnslemlestelse. I Somalia blir 98prosent av kvinnene kjønnslemlestet. Og de kommer til Norge med sin skikk og bruk:  Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Hvorfor de gjør dette?

1. For å være god muslim (sunna)

2. For å kontrollere kvinners seksualitet.

3. For innvandring gjennom giftemål.

4. For å bevare ukulturen og ha tette bånd til opprinnelseslandet. Hindre at de blir «norske»

5. Lav grad av integrering, særlig blant somaliere.

Den økende veksten av konservative religiøse miljøer ser vi gjennom økende praktisering av tildekking av kvinner og jenter i form av hijab, burka og barnehijab. Dette er synlig, men praktisering av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er vanskelig å se.

Konservative miljøer vokser og for å beskytte små jenter fra å bli utsatt for kjønnslemlestelse, trenger vi tiltak og praktisering av tiltak.

 I lov av 15 desember 1995 ,nr 74. går det frem at det er straffbart å sørge for at kjønnslemlestelse utføres. Dette er en sovende lov.  En nye lov fra 1.oktober 2015, Der yrkesutøvere i barnehager, skoler, helsestasjoner, NAV og aktivitetsskolen kan straffes med en bot eller fengsel hvis de unnlater å forsøke å avverge kjønnslemlestelse. Den som utfører eller skader kvinnens kjønnsorgan kan bli straffet med fengsel i inntil 6 år. Og i alvorlige tilfeller fengsel i inntil 15 år. Loven viser hvor særdeles alvorlig vi ser på kjønnslemlestelse, men det er viktigere å følge loven i praksis og ikke bare tror at loven har en virkning i seg selv.

Se direktesending torsdag:

Fra 1995 til nå er det ingen som har blitt dømt i Norge etter denne loven, eller den nye loven:  Ingen av de 17 sakene rundt kjønnslemlesting i perioden 2007-til 2016 har ført til en straff. Den norske stat kan ikke gjennom nåværende tiltak stoppe lemlesting av barn. 

Myndighetene satser hovedsakelig på dialog og informasjon for å bekjempe kjønnslemlestelse. Men en flere tusen år gammel sterkt rotfestet og utbredt praksis kan ikke stoppes med ord. Vi har ingen data knyttet til hvor mange jenter i Norge som er lemlestet etter at de bosatte seg her. Vi trenger et nasjonalt pålegg om systematisk undersøkelse av barnas kjønnsorgan på helsestasjonen. Denne undersøkelsen er ikke mer krenkende for barnet enn å bli utsatt for kjønnslemlestelse, med alle skadene som påføres barnet og hennes fremtid.

Denne undersøkelsen er  ikke en  gynekologisk undersøkelse, fordi en kan se forskjellen mellom et naturlig kjønnsorgan og et kjønnslemlestet kjønnsorgan bare ved å se på huden nedentil. Det burde være like naturlig som å sjekke gutters testikler.  Til 1991 hadde vi helhetlig undersøkelse av gutter og jenter, men fra denne datoen ble helhetlig undersøkelse av jenter forbudt. Vi må oppheve denne loven fra 1991 for å kunne praktisere straffeloven mot kjønnslemlestelse fra første oktober 2015.

Helundersøkelser i kombinasjon med informasjon og straffereaksjoner har preventiv effekt. Vi ser ingen effekt av kommunehelsetjenesteloven og forskrifter til helsestasjonen uten å kart egge risikofaktorer og faktorer som fremmer helse gjennom å samle data rundt barnet. Uten hel kroppsundersøkelse av jentebarn blir datasamling og kartlegging av barnets helse ufullstendig. «Å forebygge skader og fremme barnets totale helse» har blitt fine ord på papir og tradisjonen med kjønnslemlestelse fortsetter. Vi trenger lover for å beskytte naturen og en jente eller gutts kjønnsorgan er det naturligste som finnes i naturen. Alle inngrep i et barns kjønnsorgan er et overgrep mot  barnet.  

 

49 kommentarer

AL

31.08.2017 kl.12:56

Brutal barnemishandling foretatt av idioter. Ferdig snakket!

(Beklager, men jeg blir så forbannet...)

Judas Iscaroit

31.08.2017 kl.13:05

Vi hører fra mange muslimer at kjønnslemlestelser er ikke noe muslimske. Underlig når det står i både koranen og hadithen at det er obligatorisk med kjønnslemlestelse både for mann og kvinne.

Men som en 'moderat muslim' har dem sikkert en koranen og hadith som kun finnes i fantasien. Det kan være grunnen til 'moderate muslimer' lyver så konstant. "Finn på veien 'fakta' som passer meg"-metoden er kjent for patologiske løgnere.

Martin

31.08.2017 kl.13:09

"Til 1991 hadde vi helhetlig undersøkelse av gutter og jenter, men fra denne datoen ble helhetlig undersøkelse av jenter forbudt. Vi må oppheve denne loven fra 1991 for å kunne praktisere straffeloven mot kjønnslemlestelse fra første oktober 2015."

Noen som vet hvilken lov fra 1991 det her er snakk om?

Bengt

31.08.2017 kl.13:14

Det er ingenting å beklage. Dette er en grov forbrytelse mot barn og galskap satt i system via religiøse krav.

Det er lov å bli forbanna over slik brutal barnemishandling, bare fordi en eller annen idiot har anbefalt naive mennesker å tro at dette er en moralsk riktig handling.

Martin A. Engeset

31.08.2017 kl.13:14

Forfattaren har rett. Iflg. Koranen er Allah perfekt og ufeilbarleg. Så lemlesting av Allah sitt (påståtte) skaparverk, er eit av dei punkta der Islam og muslimar stadfestar at Koranen lyg om Allah og om (dei påståtte) gjerningane og den påståtte perfeksjonisma hans. Det er i grunnen greidt å få så mange og solide stadfestingar på at Koranen lyg.

Øyvind Berg

31.08.2017 kl.13:23

Først: Du skriver så sannferdig, bra og reflektert, Lily. Denne forferdelige ukulturen er triste saker, i Herrens År 2017. Det er vel et annet Allah-år... Norske politikere bare prater og er tragisk udugelige på dette onrådet og andre overgrep. Bare prat, prat og prat. Her er det menneskerettigheter meg her og menneskerettigheter meg der. Elendige politikere, udugelige, ubrukelige...

Roald Bentzen

31.08.2017 kl.13:27

Du har en god medspiller i Mona Eltahawy! https://www.theguardian.com/world/2015/may/10/mona-eltahawy-interview-religions-obsessed-vagina-headscarves-and-hymens

John

31.08.2017 kl.13:32

En ting å si, galninger! Og disse importerer vi?

Sceptic

31.08.2017 kl.13:34

I følge norsk lov er kjønnslemlestelse av gutter helt OK. Var det noen som sa "likestilling"?

gjest

31.08.2017 kl.13:36

Greit nok at det finnes religioner som har mildt sagt uvanlige (for "oss andre") vri, men her er noe å tygge på uansett:

- Religionsfrihet er KUN MULIG hvis alle som bor i det aktuelle samfunnet holder den samme religionen til seg selv. Det vil si ikke kreve at andre tilpasser seg, ikke angriper andre av hvilke som helst religiøse grunner, ikke lemlester sine barn eller foretar noe som helst som egentlig bør være frivillig etter fylte 18 år. Etter dette tidspunktet kan de for min del kappe av sin egen hode - hvis det er frivillig og hvis det ikke berører andre.

- Orgnaisert religion og religion generelt sett er ondskap. Beklager, men dette er min mening og jeg utfordrer hvem som helst til å bevise det motsatte. Ironisk nok desto mer "rett" eller "otrodoks" en religion er; dvs mer fanatisk og samtidig angivelig "overlegen", desto mer overgrep snakker man om. Egentlig krever de fleste religioner en eller annen form for selv-benektelse av grunneleggende friheter med mer. For eksempel om man skal bli muslim må man slutte med svinekjøtt, alkohol, gjerne omskjære seg hvis man er mann, slutt å delta i "haram"-aktiviteter som fester og alt som ikke er "religiøst akseptabelt", lese en bok som forteller at ingen andre bør ha friheter og at hvis de ikke er en del av din trofelleskap så er de underlegne.

Beklager men jeg må "angripe" din argumentering Lily: du involverer en ikke-esksterende skapning inn i argumenteringen din, som har i henhold til en viss analfabet pedofil gjennom sine "åpenbaringer" i det som kan kun beskrives gjennom moderne medisin som enten fantasi og/eller en annen form for uedruelighet kommet med visse "lærdommer" fra den samme ikke-eksisterende skapningen... som du og dine likesinnede da følger i varierende grad.

Beklager, men slik bygger man ikke et argumentering i det hele tatt. Man tar for eksempel utgangspunkt i at ingen mennesker skal utføres slike overgrep på - men at de kan gjøre det selv hvis de virkelig ønsker dette da de er voksne. Å blande noe "jeg ble fortalt at Allah..." blir litt som for meg til å si til deg at "i henhold til det Flygende Spaghettimonsteret i vers Parmaggiano 8:14 så ble det sagt at...". Ser du den totale mangelen av et argument som så? Jeg håper det. Og når det er sagt er jeg for at mennesker skal tro på hva de vil, bare at de holder det til seg selv.

Lars Anfinn Telle

31.08.2017 kl.14:23

Helt enig med deg Lily men grunnet feige politikere og en feig kvinnebevegelse så får vi slike tilstander.

Det er godt vi har en som deg som tar opp slike saker men det ser bare ut at ting blir være og ikke bedre .

Audvin

31.08.2017 kl.14:37

At vi har så streng lov for kjønnslemlestelse viser at alvoret i forbrytelen er dokumentert og akseptert som meget grov. Dette gjør, som i all forbrytersk utøvelse, personer medskyldige hvis de ikke foretar seg noe for å kontrollere om forbrytelser skjer og ikke foretar seg noe for å unngå at kriminell, grov forbrytelse blir avdekket, aneldt, etterforsket og tiltal og straffedømt. Her kommer først og fremst helsepersonell inn med sin nærhet til barns helse generelt og dermed også utsatte grupper på skole og

vanlig helsekontroll. Som medskyldig kan altså unnlatelse gi tilsvarende straff som den direke utøver gjør seg skyldig i.

At man med viten om den voldsomme, livstruende og livsødeleggende kriminalitet som begås ikke har på plass et 100% effektivt apparat som avdekker hver slik forbrytelse bør nå få følger for de som ikke bare vet om forbrytelsen, men ikke gjør sitt ytterste for å kontrollere at barn med spesielt muslimsk bakgrunn ikke blir grovt lemlestet uten å få straff. Disse vitere og pliktige til å vite bør nå straffes for sine forbryterske unnlatelser som en begynnelse til en levelig torturfritt liv for de tusener jentebarn dette gjelder! På tide at Lily Brandehy blir hørt og blir tatt på ytterste alvor, av Helseminister som Justisminister, de er også en del av de medskyldige til barns lidelser i Norge!

Lars fredrik Johannessen Larsen

31.08.2017 kl.14:58

Nå forstår jeg mer og mer hvorfor muslimer dekker seg til. Det er for å rette påAllahs skaperverk.

Odd K Hagland

31.08.2017 kl.14:58

Da våre politikere kan stoppe galskapen (kjønslemlestelsen som foregår i innvandrermilijøer) ved å utforme og håndheve strenge forbudslover men ikke gjør det, er de medskyldige til at denne vanvittige ukulturen/forbrytelsene foregår (unnlatelsessynd).

Daniel

31.08.2017 kl.15:32

Det er helt vannvittig at vi mennesker holder på slikt og ikke tenker sunn fornuft. Om vi alle bare kunne blitt oppfordret til å tenke selv, og reflektere over hva som faktisk betyr noe og hva som er viktig her i livet, så ville verden vært et adskillig bedre sted for alle.

Frøydis Walstad

31.08.2017 kl.15:37

Judas Iscariot.Dette var interessant, hvor står det i Khoranen?Det er også slik at både kristne og ikke kristne utfører disse inngrepene i noen land og også er det utbredt i spesielle afrikanske stammer.

Tonje

31.08.2017 kl.15:38

Jeg ser det snakkes om religion her, men dette har ingenting med religion å gjøre! Dette er rent kulturelt! En forferdelige ukultur spør du meg!

Jon

31.08.2017 kl.15:53

Dessverre er innlegget ditt veldig aktuelt. Mon tro hvilke imamer i Norge som står opp imot kjønslemlestelse? Er det noen som kjenner mer enn et par stykker som har tatt klart standpunkt i et offentlig utsagn? Det påstås at det ikke har noe med islam å gjøre, men at skikken kom fra noen primitive stammer i Afrika.

torkel

31.08.2017 kl.16:27

Ingen tvil om at du får frem mye som noen dessverre vil feie under teppe.

Janne Teresia Langemyr

31.08.2017 kl.17:53

Takk, Lily, for at du har satt ord på mange av mine tanker, som jeg har hatt i flere år, helt siden jeg fikk høre om den grusomme torturen for første gang! For flere år siden hørte jeg argumentene mot undersøkelse av evt. kjønnslemlestelse, som gikk ut på at det var krenkende for barnet. Men det er jo mye mer alvorlige handlinger det dreier seg om, enn krenkelse! Dette gjelder ødeleggelse av liv, og jeg kan ikke fatte hvordan myndighetene kan tro at dialog og informasjon skal bekjempe denne kriminaliteten!

Jeg glemmer aldri et innslag jeg hørte på radioen for mange år siden. Det handlet om ei lita, norsk-somalisk jente som ble tatt med til Somalia for å bli omskåret. Hun ble spurt av reporteren om hun visste hva hun skulle, og det gjorde hun selvsagt ikke. Han fikk ikke bli med inn der inngrepet skulle foretas, men vi hørte jentas hyl gjennom døra, og hun spurte hvorfor de gjorde dette. Jeg fikk så vondt i magen da jeg hørte det, og det gjør jeg fremdeles hver gang jeg hører eller leser om denne bestialske handlingen!

Om det utføres av religiøse eller kulturelle grunner, spiller ingen som helst rolle - det er like grusomt umenneskelig, uansett, og det må slås hardt ned på, for å få en slutt på det!

Synes heller ikke noe om omskjæring av guttebarn, og spesielt ikke hvis det foregår uten bedøvelse, noe jeg ikke vet helt sikkert. Da er det nemlig fullstendig uakseptabelt, og skulle ikke vært lovlig.

Så da lurer jeg på om der i det hele tatt finnes noen politikere eller andre, for eksempel fra kvinnebevegelsen, som tør å ta tak i denne barnemishandlingen?

Therese

31.08.2017 kl.18:05

De som kan endre denne praksisen er muslimske kvinner. Det burde i vårt moderne samfunn vere mulig å samle muslimske kvinner såpass at de kan slutte å lemleste sine døtre.

Thomas

31.08.2017 kl.18:47

Hvor er feministene nå? Vet dere hva, Globalister, sosialister og feminister er en større trussel for Norge en ytterliggående islamister!

ACAB

31.08.2017 kl.19:42

Bruker du hijab, burka eller niqab har du ingenting i norge å gjøre. Skjærer du klitten av jentebarna dine har du ingenting i norge å gjøre. Sier du alla o akbar om igjen og om igjen hver eneste dag har du ingenting i norge å gjøre. Holder du på den bakstreverske middelalderkulturen som praktiseres i midtøsten har du kun en ting å gjøre. Reis hjem. Reis hjem til der holdningene dine aksepteres, det gjør dem ikke i norge og europa. Reis hjem.

Kom deg hjem og lev i fred med dine egne. Det siste var en vits mynta på shia og sunnimuslimer. Fuck off hjem, kom deg hjem!

......

31.08.2017 kl.19:43

Dette er forferdelige mennesker. Den jjenta var så liten. Detta vil vi iikke ha inn i Norge. Og vi må få en sstopp på denne syke tradisjonen. Blir kvalm.

Einar Nygård

31.08.2017 kl.20:04

Ja enda en gang HURRA for vetle ubetydelige og FEIGE NORGE. Vår regjering og LOV VERK GJØR absolutt ingenting. Det eneste dette TAFATTE politiet i dette idiotisk latterlige landet gjør.. De leiter etter UBETYDELIGE forseelser for å BØTELEGGE. bARE FOR Å FYLLE PÅ ENDA MERE PENGER I EN ALLERTEDE stinn STATS KASSE.

Jeg SKJEM's av å kalle meg NORSK.

Terje Bakken

31.08.2017 kl.21:29

Igjen og igjen og igjen: Hvor er kremfeministene i Norge blitt av? Nei, det stemmer det - de ivaretar det blodrøde politiske tilholdssted langt mer enn å påpeke noe av de mange problemer vedvarende andre menneskers u-kultur, tradisjoner og religion.

De norske feminister jubler om de kan få flest mulig kvinner bak et slør. De blodrøde norske feminister står bom fast politisk - hvor man kun skal kritisere den etniske hvite mann og dette såkalte patriarki. Religioner som klipper i stykker små barn og setter kvinner sist? Ikke en eneste gang har de kommet med kritiske utspill! Ikke en gang har de kommet de forsvarsløse barn til unnsetning! De harmer videre på gamle sanger om "Bestemor bar skaut" - og er det urett gjort av de nye landsmenn - stigmatiseres det hele ned til å være alle menn.

Omskjæring av uskyldige guttebarn har blitt velsignet - og, de små jenter? Nei, de får selvsagt "rett" skaperverk utført når de er på ferietur til opprinnelse og ukultur. Denne ukultur som flommer over i Norge - uten at en fordømt norsk kremfeminist eller person fra eliten reiser seg opp mot den urett som blir påført uskyldige små!

Vi bor i et land hvor Miljøpartiet de Grønne ville endelig gå imot omskjæring av guttebarn - men så kom de på at Fremskrittspartiet mente det samme, så de snudde i saken. Bare DET er et godt eksempel på at partitilhørighet teller langt mer enn hva selve barna gjør!

Se på de mange tusen saker det er med kvinner og menn sine lidelser grunnet tankegods tilhørende ørkenkultur - uten at en eneste norsk blodrød kremfeminist har markert sin motstand! Er vel ikke for ingen verdens ting at de jubler for kvinner med hijab under årets kvinnedag - der de marsjerte for å mette eget ego langt mer enn til å mane en kamp for å redde uskyldige små barn. Kun videre klappsalver og jubel for denne ideologi som holder kjønn adskilte og barn blir klippet i stykker ... Makeløst!

Man klipper altså bort klitoris - slik at den ekle nytelse skal bli borte som voksen. Man klipper bort lepper - for å så sy alt sammen til å bli et skjold mot å være annet enn jomfru til den dag ekteskap blir inngått. Et ekteskap som ofte er arrangert av foreldre tilhørende klaner eller ideologi som tilhører ukulturens mekka! Forhud blir klippet eller skåret bort - uten at den lille uskyldige har annet enn gråt og smerter å komme med som motstand!

Noe å tenke over neste gang man hører disse kremfeminister hevde at de går i bresjen for kampen for likhet, likeverd og støtte til de svake i samfunnet.

Det er vel ikke for ingen verdens ting at araberland rendyrker ukulturen med følgende tankegods: "En jente med brutt jomfruhinne er som en brukt gjenstand".

Innen islam skal kvinner leve i bur - bak slør, bak lukket dør. "Hvis du vil gjøre det Allah, den opphøyde, har sagt, så blir du i buret ditt".

Tvang, makt og - ødelagte unge sjeler - uten at eliten reagerer med avsky eller krever forandring.Så lenge det er tilhørende de nye mennesker med den utdaterte ukultur, historie eller religion, blir det aldri rettet kritikk eller krav om forandring. Selv ikke engang når det kommer til de små uskyldige barn ...

Heder og ære videre i kampen mot overmakt, kremfeminister, eliten og ukulturen tilhørende en ideologi man ikke skal nevne eller snakke om uten å bli stigmatisert og lukket ute fra "det gode selskap".

gjest

31.08.2017 kl.21:34

Dette her handler om kultur/tradisjon og ikke religion. Det står verken i koranen eller hadithene at man skal utføre slike grusomme inngrep på små jenter. http://fritanke.no/reportasje/kjonnslemlestelse-kan-ikke-lenger-gjemmes-bak-koranen/19.10095

svein andersen

31.08.2017 kl.22:09

I Allahs navn skjærer vi kjønnsdriften av kvinner for menn skal herske over dem og deres seksualitet. Dette er god religiøs tradisjon.

Terje Bakken

31.08.2017 kl.22:57

Det står mye forunderlige saker å følge i koranen:

Tabari IX:113 "Allah permits you to shut them in separate rooms and to beat them, but not severely. If they abstain, they have the right to food and clothing. Treat women well for they are like domestic animals and they possess nothing themselves. Allah has made the enjoyment of their bodies lawful in his Qur'an."

Tabari I:280 "Allah said, 'It is My obligation to make Eve bleed once every month as she made this tree bleed. I must also make Eve stupid, although I created her intelligent.' Because Allah afflicted Eve, all of the women of this world menstruate and are stupid."

Qur'an 4:3 "If you fear that you shall not be able to deal justly with orphans, marry women of your choice who seem good to you, two or three or four; but if you fear that you shall not be able to do justice (to so many), then only one, or (a slave) that you possess, that will be more suitable. And give the women their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, eat it with enjoyment, take it with right good cheer and absorb it (in your wealth)."

Qur'an 4:11 "Allah directs you in regard of your Children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females.... These are settled portions ordained by Allah."

Bukhari:V1B22N28 "The Prophet said: 'I was shown the Hell Fire and the majority of its dwellers were women who are disbelievers or ungrateful.' When asked what they were ungrateful for, the Prophet answered, 'All the favors done for them by their husbands.'"

Muslim:B1N142 "'O womenfolk, you should ask for forgiveness for I saw you in bulk amongst the dwellers of Hell.' A wise lady said: Why is it, Allah's Apostle, that women comprise the bulk of the inhabitants of Hell? The Prophet observed: 'You curse too much and are ungrateful to your spouses. You lack common sense, fail in religion and rob the wisdom of the wise.' Upon this the woman remarked: What is wrong with our common sense? The Prophet replied, 'Your lack of common sense can be determined from the fact that the evidence of two women is equal to one man. That is a proof.'"

Qur'an 2:282 "And get two witnesses out of your own men. And if there are not two men (available), then a man and two women [a man is worth two women, and one man is always needed], such as you agree for witnesses, so that if one of them (two women) errs, the other can remind her."

Til slutt et par strofer som tilsier hva? Likhet og likeverd? Ja, hvorfor ikke - det er jo "fredens religion" da dere:

*Kvinner bør oppholde seg i hjemmet. Mange kvinner får ikke lov til å reise noen plass uten tillatelse fra fedre eller ektemann (sure 33:33).

*Mannen blir alltid rangert over kvinnen, og det er han som bestemmer (sure 4:38).

*En muslimsk mann kan være gift med fire kvinner på en gang, men en muslimsk kvinne kan bare ha en mann (sure 4:3).

*Menn kan be om skilsmisse, men det kan ikke en kvinne (sure 2:229)

*Kvinner arver bare halvparten av det en mann arver (sure 4:12).

*En kvinne kan ikke svare på en henvendelse ved inngangsdøren dersom mannen ikke er hjemme (sure 33:53).

*Hvis en kvinne ikke vil ha seksuell omgang med ektemannen sin, er det tillat for mannen å slå henne fysisk til hun gir etter (sure 4:38)

God blanding av ukultur og religion medfører hva?

lategoyim

31.08.2017 kl.23:07

bra artikkel.. Nå venter eg spent på om du kommer til å skrive en artikkel om dei pedofile talmud jødene? Du finner masse av slike parasitter i hollywood og i dei fleste frimurer bygninger! Også i Norge!! Nå får vi se om du er en ekte barnevenn,Er du det så undersøker du det eg forteller her. Søk gjerne på den khazariske mafian som er talmud perver!! Og nei dette er ikke tull.

Les Aboda Zarah 37a i talmud boka til dei falske jødene!

Der står det at jødiske menn kan ligge med 3 ÅR!!!!!!! gamle ikke jøder! En ting er sikkert å det er at vi lever i en skitten verden..Der ingen bryr seg en skitt om hva politikere ( som betyr løgner og bedrager på latinsk) gjør med verden... Ingenting er tilfeldig...

Oppgitt

31.08.2017 kl.23:51

Til Lily Bandehy: Vennligst slutt å bland religion med kultur/tradisjon. Du skriver du er utdannet lærer og man skulle dermed tro at du kjenner til at det er forskjell mellom religion og kultur/tradisjon. Ikke la din personlige negative erfaring med islam påvirke din dømmekraft. Vennligst ikke spre uriktige opplysninger. Gjør en researh.

Kjønnslemlestelse er ikke Islam, det er på ingen måte nevnt i Koranen. For de som hevder det motsatte, vennligst refererer til hvilket kapittel og vers i Koranen, kanskje jeg lærer noe nytt.

Kjønnslemlestelse er heller ikke nevnt i noen ekte Hadith.

Vennligst slutt å hevd at alt en muslim gjør er islam. Slavetiden hadde sin storhets tid på1700-tallet i USA. Det var gode kristne hvite amerikanere som oppriktig trodde at mørke var mindre verdt enn de hvite. Det betyr ikke av den grunn at det står i Bibelen at hvite er mer verdt enn mørke. All tortur av slaver som fant sted var ikke en del av Kristendommen, akkurat som korstogene var ikke en del av Kristendommen. Alt en kristen gjør er ikke en del av Kristendommen. Kjønnslemlestelse er en fæl tradisjon som må bli slutt på, men det har overhodet ingenting med Islam å gjøre, selv om det er utbredt blant muslimer.

Mona

01.09.2017 kl.00:21

Det står ingen sted i Koranen at jenter må kjønnslemlestes. Du som skrev det, vil jeg skal linke det så jeg ser. Omskjæring er kultur, eller ukultur, for der jeg bor, i Egypt gjøres det av både muslimer, jøder og koptiske kristne. Det er forbudt, og noen har blitt dømt. Men i Upper Egypt, og spesielt i landsbyer hvor folk med liten utdannelse bor, så gjøres det slike. Håper de får endret på dette.

Syk Verden

01.09.2017 kl.02:16

https://www.youtube.com/watch?v=1u7I3DgBw-o

fy f... hva feiler youtube? Vær så snill og spre denne filmen!!!!

Mona

01.09.2017 kl.02:52

Kjønnslemlestelse av jenter er ikke bare et muslimsk skikk, også kristne driver med dette. Det er ikke knyttet til religion men til tradisjon og (u)kultur.

Jensemann

01.09.2017 kl.05:35

Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg

(Baba Bathra 114b)

Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenlignet med mennesker (dvs. jødene)

(Schene luchot haberith 250b)

Det er tillatt for jøder å gå til akum(ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem og ta pengene deres. For akums (ikke-jøders) rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den

Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kvegætt.

(Kabbala)

Redd ikke en gojim (ikke-jøde) som er i dødsfare

(Hilkkoth Akum XI)

Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr

(Sanhedrin 59a)

Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept

(Abodah Zara 26b)

En gojim (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv

(Sanhedrin 59a)

Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst

(Libbre David 37)

Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer

(Zohar, Shemoth)

Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden

(Ibid. Vaikra Rabba 14b)

Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen

(Kethuboth 110b)

Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr

(Sanhedrin 74b, Tosepoth)

Enhver som utgyter hedningers (kristnes) blod er like akseptabelt for Gud som den som bringer et offer

(Ialkut Simoni 245c.n.772)

En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag

(Aboda sarah 37a)

Seksuelt samkvem med døde slektninger er tillatt uansett om hun eller han var enslig eller gift

(Yebhamoth 55b)

Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen:- og slik kommer jomfruligheten tilbake hos den lille piken under 3 år

(Kethuboth 11b)

For en løgner

01.09.2017 kl.06:21

Nå må du seriøst gi deg med dine løgner Lily Bandehy. Omskjæring av jenter skjer kun i noen få afrikanske land. Det gjelder ikke alle muslimer. Du serverer kun propaganda og løgn som vanlig. Skaper splid mellom muslimer og norske.

Gurine Tippersvingen

01.09.2017 kl.07:30

La barnevernet ta/ hente alle som barnehage/helsevesen finner ut er kjønnslemstet, så tenker jeg pipa får en annen lyd... Helt tragisk at anafabeter har så stor makt over sine egne i NORGE!!

Ahmed

01.09.2017 kl.10:14

Muslimer!!! dette var veldig komisk og latterlig. Hadde du vært i alle muslimiske land ? sikkert nei. dere er bare hjernvasket etter media akkurat som sauene når de følger ringen.

Til de som sier at dette er i Quran kom med bevis da ikke bare bjeffe.

01.09.2017 kl.10:20

Denne damen og det hun skriver. Blir bare oppgitt.

Ida Kårsne

01.09.2017 kl.13:01

Du skriver så mange bra artikler.Men her lurer jeg på om dette ikke bare er en muslimsk tradisjon men også kristen/stammenivå tradisjon.Står vel heller ikke i Koranen noe om dette,kun guttebarn og omskjæring.Men det er jo også likt hos jødene, og idag så tror jeg faktisk det er ganske normalt hos den vanlige Amerikaner også

alhore kiravi irni

01.09.2017 kl.17:22

Du din søppel irani koss ville du bra Kirr Kahmeni ,s kir sugg

Helen mari

01.09.2017 kl.18:13

Det står ingen steder i koranen att kvinner bør eller skal omskjæres !!! Så dere som mener dette blr lære dere å lese !!! Det er en skam å barnemishandling på det groveste 😡😡😡😡

CMS

01.09.2017 kl.19:09

Det er ikke så rart at muslimer ikke ser denne selvmotsigelsen. De blir jo oppdratt til å adlyde islamske doktriner, fullstendig uten kritisk tenking.

Jeg begynner og å bli grådig lei og forbanna over at dette (også) liksom skal løses med dialog. Hadde etniske nordmenn gjort noe som tilsvarer brøkdelen av skadene omskjæring av jentebarn gjør kan jeg love dere at det hadde blitt slått hardt ned på!

Folk mister unga sine basert på f.eks iq-tester(!), mens dette får skje uten konsekvenser.

Jeg lurer og på hvorfor den loven fra 1991 ble fjernet. Vedder på at muslimske krefter hadde mye med det å gjøre! For disse menneskene er jo tydeligvis så tilbakestående at de ikke kan stilles krav til... "Bigotry of low expectations" er god, gammeldags og ekte rasisme.

Tenk Rudyard Kipling og "den hvite manns byrde"

02.09.2017 kl.01:24

Verden er brutal.. Og hvor er feministene???

Jone

03.09.2017 kl.02:06

Dette er et veldig hett tema, og et viktig tema. Som noen allerede har kommentert, så gjelder jo ikke dette bare jenter. Samfunnet i dag har lover som forbyr kjønnslemlestelse av jenter, men det er tillatt med omskjæring av gutter. Omskjæringen av gutter er heldigvis ikke like brutal, men skjer fortsatt grunnet religiøs overbevisning. la oss forby begge deler, og la barn vokse opp slik de ble skapt.

JanV

03.09.2017 kl.15:01

Hvorfor tør du ikke vise et bilde av jøder i tradisjonelle klær med teksten "De lemlester for å rette på Jahvehs skaperverk" ?

Kjell

04.09.2017 kl.10:37

Overgrep som må straffes.......!

Judas Iscaroit

04.09.2017 kl.10:45

Frøydis Walstad: Denne tar for seg dette ganske grundig.

Linda Sarsour Caught Lying about Female Genital Mutilation in Islam

https://www.youtube.com/watch?v=qle_4qiH4tU

Finn Jacobsen

04.09.2017 kl.22:37

Her er et eksempel på den idioti som framføres av muslimske "lærde". Var det ikke så sørgelig for dem det går ut over, hadde det bare vært å legge seg i stabilt ryggleie og gapskratte. Hentet fra https://islamqa.info/en/45528:

Female circumcision has not been prescribed for no reason, rather there is wisdom behind it and it brings many benefits.

Mentioning some of these benefits, Dr. Haamid al-Ghawaabi says:

The secretions of the labia minora accumulate in uncircumcised women and turn rancid, so they develop an unpleasant odour which may lead to infections of the vagina or urethra. I have seen many cases of sickness caused by the lack of circumcision.

Circumcision reduces excessive sensitivity of the clitoris which may cause it to increase in size to 3 centimeters when aroused, which is very annoying to the husband, especially at the time of intercourse.

Another benefit of circumcision is that it prevents stimulation of the clitoris which makes it grow large in such a manner that it causes pain.

Circumcision prevents spasms of the clitoris which are a kind of inflammation.

Circumcision reduces excessive sexual desire.

Skriv en ny kommentar

hits