Blind tro og Nav

Foto: Menahem Kahana/AFP

«Niqab og andre heldekkende plagg er noe vi ikke ønsker i skolen eller på offentlig plass i Norge. Dessverre har vi sett en sterk vekst i slike plagg i mange europeiske land», skrev Nettavisen i forrige uke.

Denne bekymringen må tas alvorlig av politikerne. Mange samfunnsdebattanter som er sekulære muslimer eller har muslimsk bakgrunn støtter Nettavisens redaktør og ønsker et forbudt mot niqab og burka i det offentlig rom.  

Jeg er en av dem. Forbudet mot burka og niqab er ikke noe et lokalsamfunn kan bestemme. Vi kan ikke utsette en skolerektor for direkte trussel og vold. Vi trenger et nasjonalt forbud. Da jeg kom til Norge for 28 år siden var ikke niqab et tema, fordi det fantes ikke. Og i 2004 da jeg skrev om forbudet mot hijab fikk jeg som svar at «hijab er ikke noe problem og det er ikke mange som går med hijab». Og «hvis det blir et hijab-forbud slutter de 100 hijabkledde å gå på skolen». Eller «det er bedre at de har hijab på seg og er i Norge enn at de blir sendt til Pakistan».

De som var imot forbudet mot hijab brukte samme argumenter som de bruker mot niqab-forbudet i dag.

1. Når en epidemi starter begynner helsemyndighetene med forebyggende arbeid for å hindre mer sykdom eller dødsfall. Når de skal bygge veier, tunneler og offentlige bygg tar man hensyn til fremtiden og begrenser seg ikke til her og nå. I begynnelsen av utbredelsen av epidemien dør ikke alle, men kanskje en eller to. Vi kan ikke vente på at 1000 mennesker blir smittet før vi ser faren. Kampen mot niqab-epidemien må være forbyggende, og forbudet skal lovfestes i dag. Om to år er det for sent.

Etter at IS mistet mange områder i Midtøsten har deres sympatisører og de som tenker i samme konservative retningen markert seg mer i Europa gjennom å bruke slike klær. Det er vanskelig å identifisere folk med niqab. Hvem som helst kan være under niqaben. De kan bære hvilket som helst ting under en burka. For nasjonal sikkerhet og trygghet må dette plagget blir forbudt. Terrorgrupper som Taliban, Boko Haram og Daesh tvinge kvinner i deres områder til å dekke seg til med burka og niqab. Det er eneste påkledning for kvinner som er godkjent av de disse gruppene. Mens vi kjemper mot disse terrorgruppene, hvordan kan vi akseptere markering av deres tankemåte i det offentlige rom?

Norge deltok i Afghanistan-krigen for å frigjøre kvinner fra burkaen. Hvorfor får så den samme burkaen og niqaben plass i det offentlige samfunnet i Norge? Hvordan kan norske politikere og feminister tillate at kvinnerbegraver seg selv levende?  

2. Den første kontakten mellom to mennesker går via ansiktet. Gjennom ansiktsuttrykket danner to personer seg et inntrykk av hverandre. Kommunikasjonen blir vanskelig og blir forstyrret av personen som dekker ansiktet. Mesteparten av kommunikasjonen er nonverbal kommunikasjon.

Det er bedre at to eller tre går glipp av skolen i dag, enn at to hundre går glipp av skolen i morgen. Og uansett, de som dekker ansiktet på grunn av religiøse argumenter, vil heller ikke jobbe i mange bransjer der det finnes alkohol, svinekjøtt, eller kontakt med det motsatte kjønn eller alt annet som kan tolkes som synd. Og det er vanskelig å ansette dem på grunn av deres plagg.

De som dekker seg med niqab er så religiøse at de ikke vil akseptere de norske verdiene i form av aktivitet, påkledning og folkeskikk. Burde de heller bosette seg i Saudi Arabia, Jemen, Oman eller andre steder der folk kler seg slik? Det vil ha i pose og sekk? Er de her fordi de elsker å gå på ski under den lange vinteren eller er de her på grunn av NAV? Er de i Europa for å misjonere om barnebrud, sexslaveriet, kvinneunderkastelse og blind tro og terror?

3. Hvis niqab blir forbudt kanskje jentene blir sendt til hjemlandet? Dette argumentet faller bort fordi de nye fraværsreglene i skolen gjør at barna må møte på skolen og ikke sitte hjemme. Hvis noen barn blir sendt til hjemlandet til foreldre er det foreldrene som må stilles til ansvar slik at myndighetene kan hente barna hjem. I slike tilfeller må foreldre miste all økonomisk støtte. De jentene som ble sendt til hjemlandet til foreldre og mister barndommen, kommer senere til å søke erstatning av staten for omsorgssvikt.

Når fem partier er enige om forbudet, hvorfor vil ingen av dem komme med et lovforslag? Hvorfor nøler de? Skal dette brukes i valgkampen før neste stortingsvalg? Skal de prøve å få Frp-velgerne på sin side? Det er ikke noen bekymring fordi Siv Jensen har svelget mange kameler og mistet mange velgere allerede. Å vente til neste stortingsvalg er en stor feil. Epidemien er her allerede og det må settes i gang forebyggende tiltak. Et forbud mot niqab og burka hjelper mange andre jenter å ikke bli presset til å ta på seg niqab. Forbudet mot niqab og burka er den eneste fornuftige veien å gå. Eneste måten å hindre at andre jenter begraver seg levende. Takk til Nettavisens redaktør som tør å ta opp temaet.

27 kommentarer

ruskerufsen

25.10.2016 kl.12:03

Disse kvinnene er Judaser. De ofrer friheten for maten. Som Judas gjorde.

Johnny

25.10.2016 kl.12:19

Og takk til deg Lily som tar opp disse sakene og utrettelig står på for dine muslimske søstres rettigheter i Norge, slik at de kan ta del i det norske samfunnet og bli integrert slik du selv er blitt. Jeg leser dine ytringer og vil bare si at du er en tøff og modig kvinne som står i mot all den negative omtalen du får. Du er en viktig stemme i debatten om integrering og likestilling for innvandrerkvinner i Norge. Desverre er det norske feministmiljøet mer opptatt av å være politisk korrekt enn å stå på for å hjelpe muslimske kvinner fra undertrykking. Du alene har gjort mer for å bekjempe undertrykking av muslimske kvinner enn hele den norske feministbevegelsen tilsammen. Stå på Lily.

Norah

25.10.2016 kl.13:22

Du har helt rett, Lily.

Man er nødt til å være tidligere ute med å sette ting på plass. All denne tildekningen har ingenting i Norge å gjøre. Hvis vi ikke setter ned foten nå, blir det mye vanskeligere seinere. For planen til islamistene er at vi alle skal "tilvennes", slik at vi blir vant til at "sånn skal det være".

Her har jeg lyst til å komme med et sitat fra den siste boka til Åsne Seierstad, To søstre, side 149, der hun skriver om hvordan Aisha Shezadi ble radikalisert for noen år siden, begynte å bruke niqab, og ønsket at Islam Net skulle støtte henne i den saken.

Sitat fra boka:

"Typene Aisha beundret, var alle i PSTs søkelys, et sted Islam Net ikke ville være.

Styret diskuterte saken hennes. Stort fokus på niqab nå ville gi kritikerne blod på tann, noe som i ytterste konsekvens kunne føre til et niqab-forbud, fryktet de. I så måte kunne Aisha skade både «niqab-saken og muslimenes sak». Styret vedtok å ikke støtte Aisha offentlig.

En i styret tok henne for seg. «Det er trist at du får kritikk,» sa han. «Måtte han som rev av deg sløret, straffes.» Men Norge var ikke klar for niqab, forklarte han, nordmenn aksepterte ikke folk som var annerledes, la han til. Inshallah fikk de snart en mer inkluderende holdning."

Trond

25.10.2016 kl.14:19

Grunnen til at ingen partier kommer med et klart forbud mot heldekkende politisk/religiøst/undertrykkende plagg er pga feighet, de tør ikke. Da kommer rasismekortet og man føler seg krenket.

Dipper

25.10.2016 kl.14:39

Send bloggene til Bandehy og de andre modige muslimske kritikerne av disse avskyelige kvinneundertrykkende klesplaggene til Kongen i Statsråd, og be Regjeringen få ut fingeren. Hvis de kler seg slik fordi de sympatiserer med IS og andre terrorgrupper, bør de sendes ut av landet.

Bajas

25.10.2016 kl.15:45

Vil bare rette pekefingeren mot en enkelt påstand i innlegget ditt uten at det bør anses som noen kritikk av resten av innholdet. Du hevder Norge deltok i Afghanistan-krigen for å frigjøre kvinner fra burkaen. Det var riktignok et av argumentene som ble benyttet for å legitimere Norges engasjement i stridighetene i Afghanistan. Men i realiteten var nok det lite annet enn et vikarierende motiv. Norges deltakelse var mest av solidaritet (ispedd et element av tvang) med amerikanerne som hadde bestemt seg for å knekke (eller i det minste straffe) Taliban pga deres støtte til Al-Qaida.

Lily Bandehy

04.11.2016 kl.04:25

Bajas: Ja. kjære Bajas. jeg vet at olje og militærbase som er viktig for Nato ikke demokratiet etter kvinner situasjon. Nato støtter de verste diktatorene og driver den verste krigen mot sivile folk i mange områder. Jemen, Syria, Irak, Libya, Ukraina.....og mange andre land. Jeg bruker daværende forsvarminister argument for å få frem dobbelt moralen i temaet om burka.

Audun Berg

25.10.2016 kl.15:51

Disse menneskene som sverger til denne koranen må være direkte dumme eller så har de ikke fulgt med i timen. Jeg må ta meg lov å spørre om de virklelig støtter helvetet i mitøsten eller er de blodtørstige fanatikere som kun har til hensikt å ødelegge den siviliserte verden? Slik som disse folkene driver på så kan det være slutten på menneskeheten om kort tid. Dette må være bunnfallet av kultur som foreskriver drap og tortur for bagateller om du ikke er enig med mullaen. Lily har forstått situasjonen og erfart galskapen. Fortsett å opplyse folk om svineriet så de våkner av sløvheten. Stå på Lily.

ACAB

25.10.2016 kl.16:25

en kommentar.. i seg selv ikke verdt spesiellt mye. bloggene og avisskriveriene er bare avledningsmanøvre. brød og sirkus for massene. og jeg, dum som jeg er. lar meg avlede samtidig som vi blir kjørt i grøfta og dominert av utenforstående og medmennesker som ønsker epidemien velkommen.

Helge Espeland

25.10.2016 kl.16:39

Det er svært få muslimer som offentlig uttaler at vestlig kultur er et stort GODE, og må gå FORAN Islam. For oss kloke samfunsrealister er dette bekymringsfullt.

Kritikk, inkludert Islam kritikk er PÅKREVD og er en VIKTIG del av vestlig kultur. Hva er man når man ikke er Islam-kritisk? Avgitt blind Islam-lydighet? Ønsker norsk presse og NRK dette? Skremmende.

Naiv sosialist-ekstremisme er svært farlig og MÅ ta slutt NÅ.

ACAB

25.10.2016 kl.16:40

tilgi dem ikke. for de vet hva de gjør.

Islam er farlig

25.10.2016 kl.17:22

Alle kvinner og barn vi ser daglig med Burka og andre heldekkende muslimske symboler kommer fra et hjem hvor sjefen er mannen i huset og kvinner og barn er ubdertrykte til de grader....de er verdt null og niks, og mannen i huset er gjerne sjeggete og en en troende muslim som hyller terrorister som Is og de andre......de bruker sine moskeer til å rekrutere andre muslimer til disse miljøende..kort sagt Norge er et bedre land uten disse.....jo flere lover mot jo ferre av disse håpløse troende terroristende som har et kvinnesyn ingen tør prate om....Nei til flere ....ja til forbud som kontrollerer Islam

arthur hermansen

25.10.2016 kl.17:31

Folk som vil kle seg med de plaggene, burde vel ha sjekket før de dro fra hjemlandet hvor det er normalt å gå med dette. Muslimer bør helst flykte til muslim land, men de har vel ikke kommet så langt at de har etablert noe tilsvarende som NAV.Vi bør her i Norge lovfeste at disse plaggene ikke skal brukes her.De må forstå at her i Norge er det ikke Allah vilje som rår, men demokrati og ytringsfrihet.

ACAB

25.10.2016 kl.17:40

demokrati og ytringsfrihet ? i norge ? nei det stemmer ikke. vi blir slått ned på av et dominant media som forlanger absolutt lydighet. de knekker oss med beskyldninger om umenneskelighet om vi protesterer. det er ikke noe demokrati i norge og ytringsfriheten er sterkt kneblet. de som våger å ytre mismod blir forfulgt og fengslet. å bo i norge er som å være ganggutt i fengsel. du skal passe kjeften din og tyste på alle andre.

ACAB

25.10.2016 kl.18:05

hjelper ikke å være rik om man får en gun til hodet. pakk tinga dine. du er uønska i norge. kom deg hjem. forsvinn!

Vest

25.10.2016 kl.18:28

Veldig flott innlegg Lily.

Til ACAB og AACAB.

Der kom den sinte muslimske mørkemannen ut av skapet

og kommer med trusler i tillegg.Det forteller alt om den muslimske mannen.

Reis til Saudi Arabia, Jemen etc det er der du hører hjemme.

Du er uønska i Norge!!

ACAB

25.10.2016 kl.18:38

jeg er ikke muslim, jeg er en bad ass nordmann og jeg er ønsket i norge - i motsetning til apologetiske quislinger og rinnaner som ønsker globalisering og et nedbygget forsvar - som ei hore i nedgangstider.

Vest

25.10.2016 kl.18:51

Til ACAB

Sorry, så det ettertid.

Trumpforoffice

25.10.2016 kl.20:06

Muslimklær brukes av muslimer for å provosere og skynde på islamiseringen av vesten i en konspirasjon sammen med venstresiden ,alle kulturmarxistene og de oinkofobe

Mohammed som er konvertert og integrert

25.10.2016 kl.20:47

Når jeg tenker på hvordan mine foreldre levde i frykt og undetrykkelse og etter noen ur gamle lover hvor man skulle drpe egne unger fordi de haffe valgt feil i livet og såret stollheten til en forb....far som ønsket dattera giftet bort med sin bror med 40 års forskjell ..jeg spyr og hurra for for Norge og et deilig land...mine barn vokser opp i 2016 og skal få nyte livet..og de skal finne sine egne...

Sven Even Froyn

26.10.2016 kl.01:03

Jeg er i sak enig med Lily Bandehy. Derimot er jeg litt mer tilbakeholden med å dømme folk over og ut fordi de er muslimer. At mange av de muslimene som bor i Norge etterhvert har valgt en livsstil som mer naturlig hører hjemme i tidligere århundrer er selvfølgelig et problem, men om deres selvpålagte religiøse krav går utover deres plikter som samfunnsmedlemmer i landet Norge, så bør de få informasjon om hvilke plikter de tar på seg ved å flytte hit. Alle har rett til å kjempe for sitt syn via politikken. Trusler og sjikane bør få direkte følger etter de strafferettslige regler som gjelder i dette landet.

Et like viktig tiltak er å bekjempe negative elementer i vårt samfunn ved rett og slett ta stemmeretten fra grupper og enkeltpersoner som uten fysiske og psykiske grunner lar være å delta i det normale norske samfunns- og arbeidsliv. Er følgen at de ikke betaler inn skatt til fellesskapet bør de også avfinne seg med lavere nivå på de velferdsgoder de mottar sammenliknet med det våre ytende samfunnsmedlemmer mottar..

Tilstrømming av ikke-produktive medlemmer har alt satt velferdsstaten under press og balansen mellom produktive og ikke-produktive elementer har ført oss inn i en ikke økonomisk bærekraftig situasjon. Og det kan vi ikke leve med.Muligvis er økonomisk bærekraft et rasistisk eller fascistisk begrep for alt det jeg vet, men uansett har det enorme konsekvenser for landet og folkets fremtid.

Jeg er derimot uenig med Lily Bandehy når hun antyder at staten skal overstyre foreldre på endel områder (nikab og hijab).

Slik kompetansen skal staten ha kun om det gjelder liv og helse for barnet. Derfor kan jeg ikke støtte en slik ide før noen kommer med troverdige fakta på at konservativ religionsutøvelse er en trussel mot barns liv og helse.

26.10.2016 kl.01:43

Tror alt regjeringen mangler er gode nok argumenter (merkelig nok)

til å forsvare seg mot

nettopp; rasismekortet.

Her har du gitt dem rikelig ! Håper bare at de er smarte nok til å LESE det !

Frank

26.10.2016 kl.10:37

Hvorfor skal Norge på død og liv ta imot muslimer fra krigsområder, de skaper jo bare krøll for nordmenn. Jeg er for at vi åpner døren for andre "fredelige" religioner som f.eks kristne.

Litt rart at muslimer må løpe til de kristne for å få hjelp. Er ikke deres egne brødre og søstre gode nok?

Røy

26.10.2016 kl.10:58

Hmmm? Kan'kje nekta dei å gå i dei flotte kulturelle klesplaggå frå den rause og inkluderande islamske kulturen, vettu. Går'kje, det. Når dei vêl å kle seg sånn, så må me sjølsagt tru dei på at det e' fordi dei ønska det sjøl. Og det e'kje te' å undrast øve' at dei aktivt tar avstand frå dei fæle vestlege verdiane med kleda sine, sånn så me ska' tvinga dei på dei ôg. Ka' elles ska' dei gjør? Når me ikkje lenger e' så lukkelege at me har den flotte Sovjetkommunismen te' å stå imot den forferdelege amerikaniseringå av samfunnet ska' me barra vær glade for at me har flotte islamistar med dei fantastiske islamistiske verdiane sine så kan stå imot han, vettu. Så støtt kampen for islamistane frå IS, al-Qaida og Islam Net m.fl., dei e'kje barra lure, dei e' kjempelure!

Odd Karlsen

26.10.2016 kl.11:12

Jeg har ikke sterke meninger om all verdens religioner, men det er enkelt å konstatere at islam skiller seg fra alle andre religioner med å være ekstremt synlig, offensiv og lite tolerant ovenfor andre livssyn.

Enten må nok islam moderniseres (samme prosessen kristendommen har vært gjennom) eller så vil det bli så mye motstand at jeg det er redd det ender med konfrontasjon.

Dragemor

26.10.2016 kl.11:35

Nok et klokt, sterkt og modig innlegg fra deg, Lily. Håper det blir lest av Kristin Clemet fra Civita og alle hennes meningsfeller. Og ikke minst, jeg håper de tar lærdom av det de leser.

For meg er det en gåte at ikke burka og nicab er blitt forbudt for lengst her i Norge. Det er plagg som ikke har noe her å gjøre. Akkurat som bruken av hijab burde vært kvalt i fødselen. Men når det gjelder de to førstnevnte er det fortsatt ikke for sent, hvis bare Storting og Regjering kunne få ut fingeren.

Arild

16.11.2016 kl.19:07

Hvis en åpner opp for burka og niqab i det offentlige rom støttess de ytterlig-gående musalimer som gir føringer til alle muslimer, de vi ser ytrer seg, støtter opp under IS som Islams net etc. Muslimer er som jehovas vitne. Der gjør en det som regler sier, hvis de ikke gjør det er de frøset ut. Hvis ikke politikere forstår det er de definitivt ikke som en gjennomsnittelig nordmann, vil ane de har en IQ 40% under gjennomsnittet.

Skriv en ny kommentar

hits